Business

6 factoren die de stad van de toekomst zullen definiëren

Overal promoten stadsbesturen hun steden met duurzaamheidscampagnes, maar het resultaat van zulke campagnes blijft meestal beperkt tot investeringen in enkele dure, doch grotendeels insignificante groene gebouwen en heel veel PR. Echte duurzaamheid vereist volgens de Franse architect en stadsplanner Alain Renk echter een transformatie van de hele stedelijke infrastructuur en maatschappij.

De eerste stap in de richting van echte duurzaamheid is het opstellen van een gemeenschappelijk doel. Dit doel moet meetbaar en wenselijk zijn en gedeeld worden door een zo groot mogelijke groep stakeholders met het oog op de creatie van een moderne, vooruitstrevende stad.

Ten tweede dient deze transformatie gesteund te worden door mensen, groepen en culturen met zo divers mogelijke achtergronden. Het mag absoluut niet het project zijn van één instelling en vereist naast eenheid in visie dan ook diversiteit.

Om dat te bewerkstelligen zijn zes mentale verschuivingen nodig:

  • Big ≠ Beautiful. Hoe groter een stad is, hoe meer mogelijkheden ze biedt. Deze notie is echter in toenemende mate achterhaald dankzij onze stijgende digitale connectiviteit. Men dient dan ook op een genuanceerdere wijze te praten over stadsgrootte en levenskwaliteit.

  • Dialoog. Vandaag leveren stadsplanners het denkwerk voor de maatschappij. In de toekomst moeten ze meedenken mét de maatschappij.

  • Uit het centrum. Nu ligt het hart van een stad in het centrum, maar de stad van morgen zal dynamisch zijn doorheen het hele stadsgebied.

  • Verbonden. Toekomstige stedelijke productiesystemen zullen meer gepersonaliseerd en verbonden moeten zijn dan de huidige uniforme systemen.

  • Creativiteit. Stedelijkheid draait vandaag de dag rond organisatie en netheid. De stad van morgen zal de focus moeten verschuiven naar creativiteit.

  • Projecten. In plaats van enkele grote projecten te steunen en zichzelf vervolgens te feliciteren, zullen stadsbesturen binnenkort eerder een faciliterende rol moeten spelen voor de talloze kleine projecten die ontspringen aan de creativiteit van de stedelijke maatschappij.

[PICTURE|sitelpic|90×110]

 

Show More
Close
Close