Economie

Aanpassen aan de klimaatwijziging even belangrijk als ze bestrijden?

Er moet veel meer worden geïnvesteerd om de wereld te helpen zich aan de klimaatverandering aan te passen. Er worden te weinig inspanningen gedaan om de bevolking te beschermen tegen de hittegolven, stormen en overstromingen die door de klimaatverandering worden veroorzaakt. Dat zegt de nieuwe Global Commission on Adaptation, die hoopt opnieuw een politieke wil op te bouwen om de strijd tegen de opwarming van de aarde op te voeren.

Dat politieke engagement werd volgens de nieuwe commissie zwaar beschadigd toen Donald Trump, president van de Verenigde Staten, de Klimaatakkoorden van Parijs verwierp.

Solidariteit

De Global Commission on Adaptation wordt geleid door Ban Ki-Moon, Bill Gates en Kristalina Georgieva, chief executive van de Wereldbank. Bij de nieuwe organisatie zijn zeventien landen aangesloten.

Opgemerkt wordt dat veel meer geld wordt geïnvesteerd in de vermindering van de emissies van koolstofdioxide dan in de voorbereiding op de gevolgen van de klimaatverandering die al onvermijdelijk zijn. Twee jaar geleden werd meer dan 380 miljard dollar uitgegeven aan de vermindering van de uitstoot, terwijl slechts 20 miljard dollar werd geïnvesteerd in middelen die bescherming moesten helpen bieden tegen extreme weersomstandigheden.

Ban Ki-Moon, voormalig secretaris-generaal van de Verenigde Naties, zei dat een verdere stap in de aanpassing aan de klimaatverandering kan en moet worden gerealiseerd. “Klimaatverandering gebeurt veel, veel sneller dan men zou denken,” zei hij. “Waar echter een politieke wil aanwezig is, kan veel worden bereikt.”

“De internationale consensus om de opwarming van de aarde tegen te gaan, is door de acties van Donald Trump echter zwaar beschadigd. Tot enkele jaren geleden heerste er een grote overeenkomst, maar Donald Trump heeft een deel van die solidariteit doen verdampen. De Verenigde Staten zijn weliswaar slechts één land, maar toch heeft die actie grote politieke schade aangericht.”

Keuze

“Op sommige plaatsen worden al maatregelen genomen om vastgoed, voedsel, water en energie te helpen zich aan te passen, maar dat gebeurt op veel te kleine schaal,” benadrukte Ban Ki-Moon nog. “Het is mogelijk om – ondanks de enorme uitdagingen – de economische groei verder te garanderen en de armoede te verlagen, maar alleen indien veel grotere bedragen worden geïnvesteerd.”

“Men moet echter weten dat de kosten voor de aanpassing veel minder zwaar zijn dan de verliezen die dreigen wanneer niets zou worden ondernomen. Bovendien zijn ook de voordelen beduidend groter.”

“We zijn op een moment gekomen met een groot risico, maar ook met veel hoop,” benadrukte Bill Gates. “Indien iedereen zijn steentje bijdraagt, kunnen we erin lukken de uitstoot van koolstofdioxide verminderen, de toegang tot betaalbare energie vergroten en de landbouw helpen om overal productievere gewassen te telen.”

Kristalina Georgieva waarschuwde dat het klimaat al is veranderd, verwijzend naar de dramatische weersomstandigheden en volatiele seizoenen die steeds meer moeten worden opgemerkt en het nieuwe normaal lijken. “We staan voor een keuze,” aldus Georgieva. “We kunnen gewoon verder doen en op het beste hopen. Of we kunnen nu handelen en aan een toekomst bouwen.”

“Wetenschappers en economen geloven dat de kosten van de adaptie tegen het midden van deze eeuw kunnen oplopen tot 500 miljard dollar per jaar,” aldus Ban Ki-Moon. “Over twee decennia zou er sprake kunnen zijn van 300 miljard dollar. Dit geld is beschikbaar en kan worden gemobiliseerd. Indien de politieke wil aanwezig is, kunnen we het probleem aanpakken.”

Hij verwees specifiek naar de biljoenen dollar die door vermogensbeheerders en verzekeraars worden beheerd en volgens hem aan het werk zouden moeten worden gezet. Men mag volgens Ban Ki-Moon niet verwachten dat alle geld van de regeringen zal komen. Hij wil ook dat de privésector bij het project wordt betrokken.

“Van het bedrag van 380 miljard dollar dat twee jaar geleden in de vermindering van de uitstoot werd geïnvesteerd, was 63 procent afkomstig van de particuliere sector,” aldus Ban Ki-Moon.

Show More
Close
Close