Sectors

Aantal klachten over sperperiode bijna gehalveerd

Bij de Federale Overheidsdienst Economie werden dit jaar slechts achttien klachten gedeponeerd over modewinkels die de sperperiode voor de zomersolden overtreden zouden hebben. Vorig jaar werden er dertig klachten geregistreerd. Dat heeft het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) gemeld. De daling toont volgens de zelfstandigenorganisatie aan dat de meeste Belgische handelaars het belang van de sperperiode inzien. Het verbod op prijskortingen in de aanloop naar de officiële soldenperiodes zorgt er volgens de zelfstandigenorganisatie immers voor dat kleinere winkels en grote ketens over dezelfde wapens kunnen beschikken. De Belgische sperperiode is gecontesteerd omdat ze volgens een aantal partijen strijdig zou zijn met de Europese regelgeving. Een uitspraak van het Europees hof van justitie in een prejudiciële vraag van een rechter in Dendermonde heeft daarover echter geen duidelijkheid kunnen creëren. (MH) 

Show More

Express wordt Business AM

Close
Close