Economie

Achter migratie gaat eerder ambitie dan wanhoop schuil

Migratie wordt eerder door ambities dan door wanhoop gedreven. Dat is de conclusie van een studie van het Joint Research Centre van de Europese Commissie op basis van enquêtes van het onderzoeksbureau Gallup. Hoewel de studie niet was gericht op personen die gedwongen worden om uit hun thuisland weg te trekken – zoals vluchtelingen en asielzoekers – kunnen volgens de onderzoekers toch een aantal waardevolle gegevens over de wereldwijde migratie-beweging worden opgetekend.

Onder meer moet volgens de studie worden vastgesteld dat er een belangrijke kloof blijft tussen de wens om te emigreren en een daadwerkelijk vertrek naar een ander land.

Opportuniteiten

“Wanneer gekeken wordt naar de motivatie achter de intenties tot migratie, moet worden vastgesteld dat er vooral wordt gestreefd naar een beter leven, economische opportuniteiten of de ontwikkeling van vaardigheden,” benadrukken de onderzoekers. “Zelden komt pure wanhoop aan de oppervlakte.”

Uit een studie in meer dan honderdvijftig landen over de wereld, waarbij telkens een duizendtal personen werden ondervraagd, bleek dat tijdens de eerste helft van dit decennium gemiddeld 30 procent van de bevolking de intentie toontom naar het buitenland te emigreren. Uiteindelijk moet echter worden vastgesteld dat in werkelijkheid minder dan 1 procent daadwerkelijk vertrekt.

“Vooral een ontevredenheid met de eigen levensstandaard kan worden gelinkt aan een grotere wens om te emigreren,” zeggen de onderzoekers nog. “Het verband tussen deze levensstandaard en de concrete plannen om in het buitenland een nieuw leven uit te bouwen, is daarentegen minder duidelijk.”

“In werkelijkheid moet immers zowel in Afrika als Latijns-Amerika worden vastgesteld dat hogere inkomens eerder de stap tot emigratie zetten dan landgenoten uit minder bevoorrechte bevolkingsgroepen. Uiteindelijk moet worden vastgesteld dat de wens om uit te wijken geen goede indicator is om een inzicht in de potentiële emigratie te verwerven.”

Geografische verschillen

In het algemeen moet volgens het rapport worden vastgesteld dat vooral mannen en jongeren concrete plannen maken om naar het buitenland te vertrekken. Dat geldt tevens voor bevolkingsgroepen van buitenlandse origine, hoogopgeleiden en werklozen. Ook personen die in het buitenland over een netwerk met contacten beschikken, zouden sneller tot emigratie zijn geneigd.

Tevens kan een opmerkelijk geografisch verschil worden geregistreerd in de relatie tussen inkomen en emigratie. In rijkere naties maken de hogere inkomens het minste aanstalten om te emigreren. In armere landen zijn sterkere vermogens daarentegen het snelst geneigd om naar een ander land te verhuizen.

Show More

Express wordt Business AM

Close
Close