Articles

Agressief karakter loopt grootste risico op verkeersongeval

Boze en agressieve autobestuurders lopen een groter risico bij een verkeersongeval betrokken te worden dan chauffeurs die in alle omstandigheden erin lukken de kalmte bewaren.

Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers van het Centre for Addiction and Mental Health (CAMH) aan de University of Toronto bij meer dan twaalfduizend Canadese autobestuurders. Zelfs minimale tekenen van agressie – zoals vloeken, schreeuwen of woeste gebaren – zijn volgens de onderzoekers voldoende om het risico op een aanrijding gevoelig op te drijven. “Ongeveer één derde van alle ondervraagde chauffeurs geeft toe minimale tekenen van agressief rijgedrag te vertonen,” benadrukt onderzoeksleider Christine Wickens, professor psychologie aan de University of Toronto. “Het grootste risico op een ongeval kan worden vastgesteld bij chauffeurs die ook bedreigingen uiten, de auto van andere weggebruikers beschadigen of de tegenpartij lichamelijk letsel toebrengen. Deze groep loopt 78 procent meer kans bij een verkeersongeval betrokken te raken dan weggebruikers die slechts minimale tekenen van agressie vertonen.”

Beheersing

“Een hoge mate van agressie levert evenveel kans op een ongeval als het gebruik van cannabis achter het stuur van de auto.” Ongeveer 2 procent van de bevolking moet volgens de onderzoekers tot de chauffeurs met zware agressieve neigingen worden gerekend. “De resultaten van de studie tonen een duidelijk verband aan tussen agressief gedrag en verkeersveiligheid,” aldus de onderzoekster. “De studie levert weliswaar geen bewijs dat agressief gedrag rechtstreeks de aanleiding van een ongeval is geweest, maar de sterke associatie suggereert dat deze groep chauffeurs een groter risico op een verkeersongeval loopt omdat ze een wildere rijstijl hanteren of door hun boosheid onvoldoende aandacht hebben voor de andere gevaren op de weg.” “Een reductie van agressie kan dan ook het risico op ongevallen in belangrijke mate beperken. Er zijn vele programma’s rond agressie-beheersing beschikbaar. Ook tijdig vertrekken, zodat men niet ongeduldig hoeft te worden, kan helpen.” (mah)

Tags
Show More

Express wordt Business AM

Close
Close