Articles

Airbnb heeft de huurmarkt in grote steden vergiftigd

In Groot-Brittannië werden de voorbije jaren bijna zestigduizend panden uit het systeem van de langdurige verhuur gehaald en overgeheveld naar het toeristische platform van Airbnb.

Dat staat in een analyse van het Britse platform van Airbnb, aanbieder van alternatieve overnachtingsmogelijkheden, door de website Insidairbnb.com. Opgemerkt wordt dat Airbnb in Groot-Brittannië inmiddels 110.000 adressen omvat, maar ruimschoots de helft van de lijst bestaat uit volledige woningen. Dat cijfer geeft volgens Insideairbnb aan dat het platform steeds meer een domein voor professionele verhuurders wordt. “Airbnb werd oorspronkelijk opgezet om huiseigenaars de gelegenheid te bieden om occasioneel een overbodige kamer te verhuren,” aldus Insideairbnb. “De activiteiten van het platform zijn sindsdien echter duidelijk verschoven en Airbnb lijkt steeds meer een service voor de professionele toeristische sector.”

Schaarste

De cijfers vormen een bevestiging van de bemerkingen die ook in Groot-Brittannië tegen Airbnb worden geformuleerd. Omdat steeds meer eigenaars grotere profijt zien in een kortstondige toeristische verhuur, wordt de traditionele huurmarkt met een toenemende schaarste geconfronteerd, waardoor de huurprijzen worden opgedreven. Onder meer in Londen worden sancties tegen Airbnb gevraagd. Benadrukte wordt dat de huurprijzen in de Britse hoofdstad de voorbije twee jaar met 11 procent zijn gestegen. Dat fenomeen wordt in grote mate aan de activiteiten van Airbnb toegeschreven. Ongeveer één op drie Britse adressen van Airbnb is bezit van partijen die meer dan één vastgoedeigendom in portefeuille hebben en dus mogelijk tot de professionele sector behoren. Op de toeristische markt zouden eigenaars per nacht drie keer meer verdienen dan op de traditionele biermarkt. Meer dan 40 procent van de Londense adressen op de lijst zou voor meer dan negentig nachten per jaar zijn verhuurd. Airbnb ontkent een ongunstige impact te hebben op de lokale huurmarkt. Opgemerkt wordt dat een Britse partner van het platform jaarlijks gemiddeld 2.000 pond inkomsten genereert met een totale verhuurperiode van 46 nachten. (mah)

Tags
Show More

Express wordt Business AM

Close
Close