Articles

Akkoord over de aandelentaks: premier Michel ruimt op wat hijzelf veroorzaakte

Premier Charles Michel (MR) moest gisteren vol aan de bak om de schermutselingen rond de aandelentaks te stoppen. Maar een nieuwe berekening, waaruit bleek dat een afgeslankte taks ook 200 miljoen zou opbrengen, bluste de discussie. Er werd dan ook bij alle partijen water bij de wijn gedaan. N-VA gaf toe om de drempel, op 500.000 euro ligt, te respecteren. En CD&V zag af van het idee dat de taks voor alle aandelen zou gelden.

CD&V wierp zich de voorbije dagen op als felle verdediger van de aandelentaks, haar trofee voor meer fiscale rechtvaardigheid. Met die nieuwe taks worden immers vermogens meer belast, en dat was waar het CD&V om te doen was. Alleen was de felle verdediging van de christendemocraten wel opmerkelijk: het was immers niet hun plan, maar het plan van de premier zelf. Eerste minister Michel legde deze zomer eigenhandig het plan op tafel, en drukte het vervolgens eigenhandig door: de effectentaks was geboren. Al snel bleken er nogal wat kinderziekten aan de taks. Zo zit er de constructie in dat de taks geldt vanaf iemand voor meer dan 500.000 euro aandelen heeft. Maar vanaf 500.001 euro betaal je dan wel de volle pot van 0,15 procent taks op dat bedrag. Als je maar voor 499.999 euro aandelen hebt, betaal je niets. Niet helemaal logisch, die ongelijkheid kan door het Grondwettelijk Hof afgestraft worden. Het was N-VA-minister Johan Van Overtveldt (N-VA) die dat aankaartte in De Tijd, wat hem niet in dank werd afgenomen door z’n coalitiepartners. Uiteraard was premier Michel, de vader van de taks, zelf not amused. De al niet zo positieve relatie tussen beide verbeterde er niet op.

Kris Peeters - Charles Michel - Jan JambonCD&V krijgt boze reacties van Unizo en Voka

Maar er was meer. Want telde die nu voor aandelen die op een effectenrekening staan, of was de taks ook voor alle andere aandelen? Dat bleek niet zo’n onschuldige vraag. Want indien de taks voor alle soorten aandelen zou gelden, vielen plots ook alle ondernemers en familiebedrijven onder de taks. Daarbij was het net vreemd dat CD&V twee dagen lang de indruk wekte wel degelijk die bedrijven ook te viseren, waarbij veel ondernemers ongerust reageerden en Unizo en Voka felle kritiek uitten. Schade dus voor de christendemocraten, over een idee dat niet eens het hunne was. Pas toen vicepremier Kris Peeters (CD&V) donderdagavond duidelijk maakte dat hij die niet-beursgenoteerde aandelen niet in het vizier nam, werd het terug wat rustiger. De doorbraak in de ministerraad kwam er gisteren dus relatief makkelijk: Van Overtveldt moest inbinden, de taks blijft met z’n drempel vanaf 500.000 euro. En CD&V duwde niet door op de eis om alle aandelen mee te nemen. Maar simpelste argument om het niet te moeilijk te maken, was een nieuwe raming over de inkomsten, die zonder de aandelen van de ondernemers en familiebedrijven ook al ruim 200 miljoen opbrengt. De aandelen van niet-Belgen, die ook op Belgische effectenrekeningen staan worden ook belast, dat levert niet iets extra op. Al blijven de vragen bij de nieuwe taks: gaat dit de geplande 254 miljoen euro opleveren? En zijn de achterpoortjes genoeg gesloten: want aandelen op naam, van beursgenoteerde bedrijven, die ontspringen de dans. Het déjà vu gevoel rond een nieuwe taks op vermogens, die in uitvoering allerminst evident blijkt, overheerst voorlopig in de Wetstraat.

Tags
Show More

Express wordt Business AM

Close
Close