Economie

Albanese scholen zijn nu 24/7 open

In de Albanese hoofdstad Tirana blijven zeventien scholen voortaan gedurende vierentwintig uur per dag open. Dat geldt bovendien ook op zaterdag en zondag. Het experiment kadert in de plannen van de overheid van Tirana om het masterplan van de stad tegen het einde van volgend decennium fundamenteel te herzien.

De betrokken scholen zullen daarbij worden omgebouwd tot buurtcentra die een diverse invulling kunnen krijgen. Voor de realisatie van het project werd beroep gedaan op het Britse bureau Grimshaw Architects en diens Italiaanse collega Stefano Boeri Architetti.

Eikenboom

“In de meeste Europese steden werden woonbuurten opgetrokken rond een kathedraal of een andere belangrijke instelling,” verklaart Erion Veliaj, burgemeester van Tirana. “In de Ottomaanse periode waren veel dorpen in Albanië gebouwd rond een eikenboom die als een ontmoetingspunt voor de ouderen van de gemeente kon functioneren.”

“In de tweede helft van de jaren zestig heeft het communistische regime, in een drang om een seculiere maatschappij te vormen, echter duizenden kerken afgebroken. Daardoor zijn op vele locaties de sociale kernen van de lokale gemeenschap verdwenen.” Na de val van het communisme heeft Tirana een snelle groei gekend, maar de cruciale bakens van het lokale leven werden niet opnieuw in ere gesteld.

Bovendien werden de jaren negentig van de voorbije eeuw gekenmerkt door een massale verkoop van publieke instellingen, met inbegrip van bibliotheken en jeugdcentra, aan de privésector.

Open omgeving

Erion Veliaj werd drie jaar geleden tot burgemeester van Tirana verkozen. Daarbij moest hij al snel vaststellen dat weinig structuren beschikbaar waren die als een verzamelpunt voor de lokale gemeenschappen zouden kunnen functioneren. Het bleek ook bijzonder moeilijk om nieuwe ruimte voor dergelijke initiatieven te vinden.

De burgemeester wijst erop dat Tirana helemaal is volgebouwd, zodat er verstandig moet worden omgesprongen met de ruimte die beschikbaar is. Schoolgebouwen bleken het meest geschikt om de ambities van het stadsbestuur voor de ondersteuning van het lokale gemeenschapsleven in te vullen. Daarom zullen een aantal geselecteerde scholen worden omgebouwd en voorzien van een cafetaria en ruimtes voor vergaderingen en evenementen.

“Publieke scholen zijn de krachtigste infrastructuur die de gemeenschap ter beschikking heeft,” betoogt architect Stefano Boeri. “Hun functie moet dan ook op een andere manier worden bekeken. Scholen moeten een open omgeving worden.”

Show More
Close
Close