Sectors

Ambtenarenpensioenen: 400 miljoen euro extra kosten

Vorig jaar heeft de Belgische overheid 400 miljoen euro extra dienen te voorzien voor de betaling van de pensioenen van 492.000 voormalige statutaire ambtenaren. Dat heeft de krant La Dernière Heure gemeld op basis van gegevens van de Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS). In totaal diende vorig jaar 12,7 miljard euro betaald te worden voor de pensioenen van de ambtenaren.

Op het einde van het voorbije decennium moest voor de laatste keer minder dan 10 miljard euro worden gereserveerd voor de uitbetaling van de pensioenen van de ambtenaren. Dat bedrag is sindsdien echter stelselmatig blijven stijgen. Dat heeft uiteraard in de eerste plaats te maken met de groeiende groep gepensioneerden, die immers steeds langer leven.

Er moeten volgens La Dernière Heure echter nog een aantal andere redenen worden vermeld. Daarbij wordt onder meer gewezen op de indexering, die bij de bepaling van de pensioenen zelfs twee keer een rol speelt.

Er wordt aangevoerd dat de index immers een rol speelt bij het vastleggen van de basis voor het pensioen, maar ook nog eens een impact heeft op het bedrag dat uiteindelijk zal worden uitgekeerd.

Betaalbaarheid?

Achter de cijfers kunnen volgens de krant echter nog een aantal opmerkelijke feiten worden vastgesteld. Het gemiddelde bruto ambtenarenpensioen bedraagt 2.142 euro per maand.

Meestal ligt dat bedrag bij mannen hoger dan bij vrouwen. Ook een volledige carrière als ambtenaar biedt meestal een hoger pensioen dan een gemengd statuut. Bovendien hangt het pensioen vaak af van de sector waarin men heeft gewerkt.

Nog wordt opgemerkt dat het federale niveau het merendeel van het beschikbare budget opeist, maar in de toekomst zullen steeds meer taken naar het gewestelijk niveau worden overgedragen.

Het aandeel van het federale niveau in de ambtenarenpensioenen zal in de toekomst dan ook worden afgebouwd, maar tegelijkertijd moet volgens de krant de vraag gesteld worden welke federale diensten nog langer zullen kunnen worden aangeboden zonder zich de volgende decennia nog dieper in het verlies te werken.

Show More

Express wordt Business AM

Close
Close