BusinessEconomieTech

In grote Amerikaanse steden zullen kinderen een zeldzaamheid worden

Sinds 2011 is het aantal geboortes in de Amerikaanse staat New York met 9% gedaald. In het district Manhattan is sprake van een daling van 15%. Tegen dit tempo zullen er binnen 30 jaar in New York half zoveel kinderen rondlopen als vandaag.

Het magazine The Atlantic wijdt een lang stuk aan de problematiek. Het schetst een weinig aantrekkelijk beeld van de Amerikaanse grootsteden. Naast New York concentreert dit fenomeen zich voornamelijk in San Francisco, Seattle et Washington, waar het aantal gezinnen dat kinderen heeft van zes jaar en ouder duidelijk is teruggevallen.

Dat grote techbedrijven zich net graag in deze Amerikaanse metropolen vestigen is zonder meer een factor die grote invloed heeft. Deze bedrijven stellen hoofdzakelijk een blanke, gediplomeerde en welstellende bevolking tewerk. Die verkiest liefst tijd en energie aan een carrière te besteden, eerder dan aan een familie te stichten. Onderstaande grafiek spreek voor zichzelf. Hij geeft de verandering aan in het percentage 25- tot 49-jarigen aan die in de stad wonen en dat tussen 2000 en 2017. Er is sprake van een duidelijke stijging van blanken met een diploma, die geen schoolgaande kinderen hebben. Ook van kinderloze inwoners. Niet gediplomeerden en gezinnen met kinderen verlaten de stad.

Steden worden steeds duurder en kindonvriendelijker

Als gevolg daarvan gaat de levensduurte in deze steden enkel omhoog. Dat uit zich vooral in de prijs van het vastgoed. Of men een eigendom koopt of huurt speelt daarbij geen enkele rol. De prijs die per vierkante meter moet worden opgehoest ligt een pak hoger dan in andere Amerikaanse steden. Wie kinderen heeft, moet ze ook ruimte geven. En daar is dus vaak geen geld voor.

De grootste concentratie dure woningen kan worden teruggevonden in San Francisco, waar inmiddels voor 81 procent van de woningen een aankoopprijs van minstens 1 miljoen dollar moet worden betaald, bleek vorig jaar uit een rapport van het online vastgoedplatform Trulia. Ook wie in Manhattan wil wonen betaalt makkelijk 6.700 tot 7.800 dollar (6.000 tot 7.000 euro) per maand voor een reguliere flat met 2 slaapkamers. Wie iets fancy wil, betaalt makkelijk het dubbele.

In 2018 is de geboorteratio in de Verenigde Staten gedaald tot zijn laagste niveau in 32 jaar. Een ander gevolg is dat gezinnen met kinderen verplicht worden te verhuizen naar betere buurten buiten de stad. Dat maakt dat de steden Los Angeles, Chicago, New York en Philadelphia tussen 2010 en 2018 same in totaal 2 miljoen inwoners zijn kwijtgespeeld aan de buitenwijken. 

Naast goedkoper zijn deze betere buitenwijken ook beter aangepast aan gezinnen. Scholen, parken, kindvriendelijke restaurants, babysitters en parkeerplaatsen voor gezinswagens… ze zijn er veel talrijker en goedkoper dan in de grootstad.

Tags
Show More

Express wordt Business AM

Close
Close