Economie

Amerikaanse vermogens verschuiven naar jongere generaties

In de Verenigde Staten controleren babyboomers het grootste deel van de welvaart van de natie. Ze zijn ook in de meerderheid bij de vermogende en superrijke huishoudens. Tegelijkertijd is er echter een duidelijke verschuiving van die rijkdom aan de gang. Dat is de conclusie van een rapport van het bureau Packaged Facts.

Die verschuiving is volgens de onderzoekers te wijten aan het feit dat de babyboomers in steeds grotere aantallen met pensioen gaan. Daarentegen nadert Generation X stilaan zijn meest productieve periode, terwijl ook de millennials hun eerste activa beginnen te verzamelen. Tegelijk wijst Packaged Facts op een toenemende ongelijkheid.

Silent Generation

“De Amerikaanse rijkdom verschuift stilaan naar de jongere generaties,” benadrukt Packaged Facts. “De Silent Generation – geboren tussen het begin van de jaren dertig van de voorbije eeuw en het einde van de tweede wereldoorlog – begint stilaan te verdwijnen.”

“Hun aandeel in de Amerikaanse rijkdom neemt dan ook stelselmatig af. Die vermogens stromen vooral naar Generation X en de millennials. Het aandeel van de babyboomers in het totale Amerikaanse huishoudelijke vermogen blijft relatief constant.”

Packaged Facts berekende dat de babyboomers in de Verenigde Staten 54 procent van de rijkdom onder de bevolking in handen hebben. Op de tweede plaats staat Generation X met een aandeel van 22 procent. Daarna volgt de Silent Generation met 21 procent. De millennials hebben voorlopig slechts een aandeel van 4 procent in de Amerikaanse rijkdom.

Bij de vermogende gezinnen – met een jaarlijks inkomen tussen 150.000 dollar tot 1 miljoen dollar – controleren babyboomers 57 procent van de totale rijkdom, gevolgd door Generation X met 24 procent, de Silent Generation met 17 procent en de millennials met 2 procent.

In de superrijke bevolkingscategorie – met een vermogen tussen 1 miljoen dollar en 5 miljoen dollar – bezitten de babyboomers 56 procent van de totale rijkdom. Hier staat de Silent Generation nog wel op een tweede plaats met een aandeel van 22 procent, gevolgd door Generation X met 20 procent en de millennials met 2 procent.

Lagere inkomens

“De jongere generatie heeft slechts een klein deel van de Amerikaanse rijkdom in handen,” zeggen de onderzoekers. “Maar anderzijds moet men beseffen dat dit aandeel blijft groeien. Het gezamenlijke vermogen van de Amerikaanse millennials is sinds het begin van dit decennium met 500 procent toegenomen. De totale rijkdom van Generation X heeft tijdens die periode met 181 procent gekend. Ook bij de vermogende gezinnen is de welvaart van Generation X verdubbeld.

Packaged Facts raamt dat de Amerikaanse huishoudens dit jaar een gezamenlijk vermogen van meer dan 100 biljoen dollar in bezit zullen hebben. Dat betekent een toename met 62 procent tegenover het begin van dit decennium.

Een gemiddeld Amerikaans gezin zou een vermogen van 783.000 dollar hebben. Dat vertegenwoordigt een stijging met 48 procent over diezelfde periode.

Opmerkelijk is dat de rijkdom van de lagere inkomenscategorieën over dat hele tijdsbestek met amper 3 procent is toegenomen. Dit levert een nieuw bewijs dat de ongelijkheid in de Amerikaanse maatschappij nog verder is toegenomen.

Tags
Show More
Close
Close