Economie

Amerikanen hopen Israëlisch-Palestijns conflict te beëindigen met geld

Jared Kushner, schoonzoon en adviseur van de Amerikaanse president Donald Trump, heeft zijn voorstel voor een mogelijke oplossing van het Israëlisch-Palestijns conflict voorgesteld. Het plan Peace to Prosperity van Kushner ziet voor de problemen echter vooral zakelijke oplossingen. Geen enkele van de betrokken partijen lijkt echter veel heil te zien in de plannen die naar voor zijn gebracht.

“Ongeveer twee jaar geleden gaf Donald Trump zijn schoonzoon Jared Kushner de opdracht om een vredesplan voor het Midden-Oosten uit te tekenen,” zegt columnist Ephrat Livni in een bijdrage voor het magazine Quartz. “Kushner kreeg daarbij de taak een strategie uit te werken die een einde zou kunnen maken aan het conflict tussen de Israëli’s en de Palestijnen.”

Immobiliënbrochure

“Men had ongetwijfeld voorstellen voor de uitbouw van een Palestijnse staat en een stopzetting van de Israëlische bezetting van de Palestijnse gebieden verwacht,” zegt Livni. “Het plan leest in realiteit echter vooral als een glanzende brochure van een bouwontwikkelaar. Gezien de achtergronden van zowel Kushner als Trump in de vastgoedsector is dit misschien niet verrassend.”

“Kushner wijst er in het plan op dat generaties van Palestijnen vooral tegenspoed en verliezen hebben gekend, maar volgens hem kan het volgende hoofdstuk in hun geschiedenis vooral vrijheid en waardigheid uitstralen.”

Het plan van Kushner is op drie principes gebaseerd. Het voorstel wil het bestaande economische potentieel ontwikkelen, het Palestijnse volk meer zeggenschap bezorgen en het Palestijnse bestuur verbeteren. Het voorstel belooft investeringen in particuliere ondernemingen, onderwijs en gezondheidszorg in de Gazastrook en de Westelijke Jordaanoever.”

Anderzijds wordt in de brochure weinig over Israël gesproken. Van een Palestijnse staat is er zelfs helemaal geen sprake.

“Schokkend genoeg bevat het voorstel geen enkele politieke oplossing voor het probleem dat Kushner moest aanpakken”, zegt Livni. “Het rapport besteedt geen enkele aandacht aan de knelpunten die ook andere vredesvoorstellen hebben doen sneuvelen. Nergens komt het statuut van de stad Jeruzalem ter sprake. Evenmin maakt Kushner gewag van een oplossing voor de Israëlische nederzettingen in de bezette gebieden. Er is geen enkele verwijzing naar grenzen.”

Onaanvaardbaar

“Het rapport is vooral een wortel en een waarschuwing,” benadrukt Livni. “Kushner laat verstaan dat het Palestijnse volk in staat kan zijn om met de hulp van de internationale gemeenschap een samenleving op te bouwen die ze al generaties hoopten te kunnen realiseren. Hij waarschuwt echter meteen dat daarvoor zijn plan moet worden geïmplementeerd.”

“Uiteindelijk ligt de eindbeslissing echter in handen van het Palestijnse volk. Het is dan ook niet verwonderlijk dat dat de Palestijnse leiders het plan onmiddellijk hebben afgewezen. Volgens hen is het vooral geen idee van politici, maar wel van vastgoedmakelaars. Zelfs de meest gematigde Arabische staten kunnen die plannen onmogelijk steunen.”

Ook in Israël vindt het plan van Kushner weinig bijval. “Het plan schetst een utopisch beeld van een rijk en glanzend leven dat de Palestijnen mogelijk zouden kunnen leiden,” aldus Israëlische reacties. “Daarbij wordt echter abstractie gemaakt van alle belangrijke obstakels.”

“Het heeft geen enkele zin om de voorstellen op hun haalbaarheid te analyseren. Zoals elk zakelijk voorstel, moet het plan vooral potentiële investeerders aanspreken en hen over grote realisaties laten dromen vooraleer ze in vervelende knelpunten op de terrein vastraken.”

Tags
Show More
Close
Close