Business

Armoede in Brazilië daalt spectaculair

De armoede in Brazilië is volgens een onderzoek van de Braziliaanse Getulio Vargas Foundation dit jaar naar het laagste punt gezakt in 25 jaar. Uit het onderzoek blijkt dat de armoede sinds 2003, toen Da Silva aan de macht kwam, is gedaald van 28,1 procent van de bevolking naar 22,7 procent van de bevolking . Dat betekent dat ongeveer 42 miljoen van de 185 Brazilianen onder de armoedegrens leven. Het onderzoek wijst ook uit dat het aantal Brazilianen dat in extreme armoede leeft (met een inkomen van minder dan 78 dollarcent per dag) tijdens de periode dat Da Silva regeerde met 19,2 procent is gedaald. De armen maakten de meeste vooruitgang in inkomen, aldus de onderzoekers. Hun inkomen groeide elk jaar met gemiddeld 8,4 procent. Het inkomen van de rijkste Brazilianen steeg sinds 2003 met gemiddeld 3,7 procent, berekende Neri. De verbetering van de levensomstandigheden van de armen is vrijwel geheel te danken geweest aan het zogeheten Bolsa Familia programma. Dat voorziet in het geven van subsidies in ruil voor het sturen door ouders van hun kinderen naar school. Als kinderen thuis blijven, raken ze hun subsidie kwijt.

Show More

Express wordt Business AM

Close
Close