Business

Australische generaal geeft Europa les in grensbewaking

Europa zou er goed aan doen het Australische voorbeeld te volgen als het gaat over het bewaken van zijn grenzen en het terugdringen van het aantal bootvluchtelingen. Dat heeft de Australische generaal Jim Nolan in een opiniestuk voor de Britse zakenkrant Financial Times geschreven.

Het vernietigen van boten in de landen van waaruit bootvluchtelingen richting Europa vertrekken zal volgens generaal Nolan niet veel zoden aan de dijk zetten. Hij adviseerde eerder de Australische regering toen die geconfronteerd werd met een toestroom aan bootvluchtelingen die talloze slachtoffers maakte. 

1.400 doden op zee

“Tussen 2008 en 2013 bewaakte Australië zijn grenzen onvoldoende streng,” schrijft de generaal. In die periode arriveerden ongeveer achthonderd boten in het land met in totaal vijftigduizend vluchtelingen. Naar schatting 1.400 vluchtelingen stierven door verdrinking.  Het was de nieuwe Australische regering die er vorig jaar in slaagde die toestroom een halt toe te roepen.

Het succes was volgens de generaal de danken aan het omvattend beleid dat door de nieuwe regering werd gevoerd. Asielaanvragen werden zoveel mogelijk buiten Australië verwerkt, er werd ingezet op opvang van vluchtelingen in hun eigen regio en er werd gepoogd zoveel mogelijk boten te doen terugdraaien vooraleer ze in Australië aan land konden gaan. Bovendien werd de toegang tot sociale uitkeringen voor immigranten beperkt. 

Het resultaat was opmerkelijk. Vorig jaar kwamen er in Australië nog amper boten met vluchtelingen aan en zover bekend kwamen er op zee geen vluchtelingen meer om het leven. De Australische eerste minister heeft ook al aangegeven dat hij het succes van de Australische immigratiepolitiek graag aan Europese politici wil komen verduidelijken. 

“Natuurlijk moet de Europese Unie zich wel aan de regels van de vluchtelingenverdragen houden en mensen de kans geven om een asielaanvraag in te dienen,” schrijft de generaal. Ook is Europa verplicht om mensen in nood op zee te helpen. Maar enkel focussen op de mensensmokkelaars en de boten die ze gebruiken zal volgens Jim Nolan de stroom vluchtelingen niet doen opdrogen.

Humaan asielbeleid heeft grenzen nodig

Bovendien is er volgens Nolan geen alternatief. Opponenten van strengere grenscontroles willen blijkbaar dat Europa zijn grenzen opent, terwijl het ondertussen probeert alle honger, oorlogen en armoede in de wereld uit te roeien. Dat is volgens Nolan echter onzin.

“Grenzen kunnen gecontroleerd worden en dat is ook moreel correct,” zegt de generaal. “En eens landen soevereine controle over hun grenzen hebben, staat het hen ook vrij om een humaan asielbeleid te voeren. Zo’n beleid zal in dat geval ook op meer steun bij de bevolking kunnen rekenen. Maar dat vergt uiteraard wel de moed van beleidsmakers om eindelijk echte beslissingen te nemen.”

Show More

Express wordt Business AM

Close
Close