Economie

Australische milieupartij wil volledige legalisering cannabis

Australië moet het gebruik van cannabis legaliseren. Dat heeft Richard Di Natale, topman van de Australian Greens, gezegd. De legalisering zou volgens het voorstel ook van toepassing zijn op de recreatieve consumptie. De maatregel moet er volgens Di Natale toe leiden dat de criminele sector zijn greep op de cannabismarkt zou verliezen.

Hij voorziet onder meer een verkoop van het product in een aantal vergunde winkels. Er zou een overheidsdienst worden opgericht om deze verkooppunten te bevoorraden. Consumenten zouden thuis tot zes marihuana-planten, uitsluitend voorde persoonlijke consumptie, mogen hebben.

Medicinaal

“The Greens zijn de eerste nationale partij die in Australië de volledige legalisering van cannabis steunt,” aldus de Britse krant The Guardian. Zowel de centrumrechtse regeringscoalitie van National Party en de Liberal Party als de linkse oppositiepartij Labor houden zich aan een standpunt dat twee jaar geleden werd geformuleerd en waarbij werd gesuggereerd dat een legalisatie alleen voor medicinale toepassingen kon worden overwogen.

Volgens het voorstel van de Australian Greens zou cannabis wettelijk en fiscaal op ongeveer dezelfde manier worden behandeld als alcohol of tabak. “Cannabis moet op een schadebeperkende manier worden benaderd,” aldus Di Natale, een huisarts van opleiding. “Drugsgebruik mag niet als een misdrijf worden gecatalogeerd, maar moet als een gezondheidsprobleem worden aangepakt. Er is een rationele reactie nodig op het repressieve beleid, dat duidelijk is mislukt.”

De Greens wezen daarbij naar cijfers van het Australian Institute of Health and Welfare, waar wordt aangegeven dat 35 procent van de Australiërs toegeeft cannabis te hebben gebruikt. Toch werden in het land twee jaar geleden 79.643 gebruikers van cannabis gearresteerd. Dat betekende een stijging met 6 procent tegenover het jaar voordien.

Volksgezondheid

Het Australian Institute of Health and Welfare beklemtoonde dat de impact van cannabis op de volksgezondheid veel kleiner is dan de effecten van alcohol en tabak. Benadrukt werd dat tabak en alcohol respectievelijk bij 9 procent en 4 procent van de totale kosten van de Australische gezondheidszorg zijn betrokken.

Het aandeel van illegale drugs blijft daarentegen beperkt tot 2,3 procent en binnen die sector komt de aanwezigheid van cannabis niet boven de grens van 7 procent uit. Di Natale benadrukte verder dat een harde aanpak van het drugsgebruik zware schade veroorzaakt, aangezien de consumenten zich moeten wenden tot een gevaarlijke zwarte markt.

“Een legalisering van cannabis zal het zakelijk model van de criminele bendes ondermijnen en zal vele jongeren kunnen beschermen tegen een onrechtvaardige strafrechtelijke vervolging,” aldus nog Di Natale.

Het voorstel kreeg de steun van onder meer Alex Wodak, president van de Australian Drug Law Reform Foundation, die bovendien benadrukte dat een legalisering veel politietijd zou vrijmaken om ernstiger misdrijven op een efficiëntere manier aan te pakken.

Een enquête anderhalf jaar geleden toonde dat 47 procent van de Australiërs voorstander is van een decriminalisering van cannabis. Daarentegen verzette 39 procent zich tegen de legalisering. De steun voor een decriminalisering liep echter op tot 55 procent wanneer werd voorgesteld om het product op dezelfde manier te reguleren en belasten als alcohol en tabak.

Greg Hunt, Australisch minister van gezondheid, heeft het voorstel van de Greens echter afgewezen. “Marihuana is immers een poort naar het gebruik van andere drugs, zoals methamfetamines,” aldus de minister.

Hunt heeft wel maatregelen aangekondigd om de toegang tot medicinale cannabis te vergemakkelijken. Labor had de Australische regering ervan beticht onvoldoende inspanningen te doen om het product beschikbaar te stellen. Onder meer werd daarbij gewezen op de blokkering van de import van cannabis-producten.

Show More
Close
Close