Articles

Automatisering deed voorbije 60 jaar exact 1 beroep verdwijnen

Automatisering kan menselijke arbeid vervangen, maar is er nagenoeg nog nooit in geslaagd een menselijk beroep te laten uitsterven.

Dat is de conclusie van een onderzoek van James Besson, professor economie aan de Harvard University in de Verenigde Staten. De wetenschapper merkt op dat in de Verenigde Staten in het begin van de jaren vijftig 270 verschillende beroepen stonden geregistreerd. Van die lijst is volgens Besson alleen de liftbediende door de introductie van automatisering vandaag niet meer terug te vinden. Er zijn wel een aantal andere beroepen verdwenen, maar dat was het gevolg van technologische redenen (telegrafisten) of een gebrek aan vraag (pensionhouder).

Weefgetouwen

“Het patroon van de voorbije zestig jaar zal wellicht ook in de toekomst kunnen worden opgemerkt,” benadrukt James Besson. “Hoewel nagenoeg alle professionele functies onderdelen hebben die kunnen worden geautomatiseerd, zijn er slechts weinig banen die volledig door machines kunnen worden vervangen.” “Dat verschil is significant, want ook de impact op de economie kan heel anders zijn.” “Wanneer een functie volledig door automatisering wordt overgenomen, moet met een negatieve impact op de werkgelegenheid rekening worden gehouden. Wanneer daarentegen slechts bepaalde onderdelen van een baan voor automatisering in aanmerking komen, kan mogelijk een grotere werkgelegenheid worden verwacht.”

Een gelijkaardig fenomeen kon volgens Besson ook tijdens de industriële revolutie worden opgemerkt.
“Dankzij de introductie van de weeftechnologie werd kleding goedkoper,” aldus de econoom. “Dat zorgde er echter voor dat meer mensen financieel in staat waren kledingproducten te kopen. De fabrieken werden daardoor verplicht om uiteindelijk extra aanwervingen te doen, ook al kon het bestaande personeelsbestand met hulp van de weefmachines een grotere productie garanderen.”
Er wordt wel gewaarschuwd dat dit fenomeen niet voor elke functie opgaat. Bij sommige producten en services zullen de dalende tarieven niet tot jobcreatie leiden omdat de lagere prijzen geen hogere vraag tot gevolg zullen hebben. (mah)
Tags
Show More

Express wordt Business AM

Close
Close