Articles

Rijkdom 30-jarigen is op 10 jaar gehalveerd

Jonge dertigers bezitten vandaag slechts de helft van de rijkdom die dezelfde leeftijdsgroep tien jaar geleden had. Dat is de conclusie van een rapport van het Britse Institute for Fiscal Studies.

De generatie die in het begin van de jaren zeventig van de voorbije eeuw is geboren, kon als jonge dertiger terugvallen op een gemiddeld vermogen van 53.000 pond. Bij de generatie die in het begin van de jaren tachtig is geboren, is dat fortuin echter ingekrompen tot gemiddeld 27.000 pond. Opgemerkt wordt dat de huidige generatie dertigers niet heeft kunnen profiteren van de stijgende woonprijzen en de betere pensioenen. Voor de huidige generatie dertigers zal het volgens het rapport ook moeilijker worden om in de toekomst rijkdom te verzamelen.

Droom

“We hebben hier te maken met de eerste generatie na de tweede wereldoorlog die niet op een groter inkomen kan rekenen dan de leeftijdsgroep die tien jaar eerder is geboren,” merken de onderzoekers op. “Enerzijds kan dat fenomeen worden verklaard door de algemene stagnatie van de inkomsten, maar daarnaast moet erop worden gewezen dat de financiële crisis aan de salarissen en de werkgelegenheid van de jonge volwassenen de grootste slag heeft toegebracht. Onder meer het bezit van een eigen woning is voor velen een onbereikbare droom geworden.” _91457100_decades_income624cj _91457101_decades_wealth624cj “Jongeren hebben heel wat vooruitgang geboekt,” merkt Simon Gompertz, specialist persoonlijke financiën bij de Britse omroep BBC, op. “Deze leeftijdsgroep geniet van een betere gezondheid, heeft een grotere levensverwachting en kan rekenen op een betere aanbod aan voeding, reizen en technologie.” “Maar financieel heeft deze generatie een harde klap moeten incasseren. Er zijn ook weinig aanwijzingen dat de situatie zich in de toekomst snel zal verbeteren. De vastgoedprijzen blijven meestal buiten bereik, terwijl ook de gulle pensioenregelingen definitief tot het verleden lijken te behoren.” “Mogelijk zullen velen als bejaarde beroep moeten doen op hulp van de overheid.” (mah)

Tags
Show More

Express wordt Business AM

Close
Close