Articles

Bedrijven worden gecontroleerd op burnout-beleid

België telt 346.971 werknemers die om gezondheidsredenen langer dan één jaar afwezig blijven. Daarvan lijdt ruim 35 procent aan een psychosociale aandoening.

Hoewel geen gedetailleerde cijfers bekend zijn, is een aantal van de slachtoffers getroffen door een burnout. Om dat probleem efficiënter aan te pakken moeten bedrijven gerichte maatregelen nemen, zodat het risico op mentale gezondheidsproblemen kan worden teruggeschroefd. De dienst Welzijn op het Werk wil nu echter gericht controleren of werkgevers daadwerkelijk voldoende maatregelen nemen om een burnout tegen te gaan. Bedrijven die niet in orde zijn, zouden boetes tot 6.000 euro kunnen krijgen. Bijna twee jaar geleden werden de Belgische bedrijven verplicht preventiemaatregelen te nemen om de psychosociale risico’s op de werkvloer in te perken. Tot nu toe werd echter nauwelijks gecontroleerd of die verplichting ook wordt nagekomen. Paul Tousseyn, directeur-generaal van Welzijn op het Werk, zegt echter dat de bedrijven voldoende tijd hebben gekregen om zich aan te passen en zullen nu ook tot inspecties worden overgegaan.

Preventie

Werkgeversorganisaties werpen echter op dat de regelgeving alleen maar de administratie nog complexer heeft gemaakt en weinig efficiënt is gebleken. “De hele regelgeving werkt stressverhogend voor werkgevers in plaats van stressverlagend voor werknemers,” reageerde Karel van Eetvelt, topman van de ondernemersorganisatie Unizo, in de krant De Tijd op de nieuwe initiatieven. Maggie De Block, minister van volksgezondheid, werkt aan een nieuwe regelgeving waardoor burnout zou worden erkend als een arbeidsgerelateerde ziekte. Ook moet volgens haar bij beroepsziekten meer aandacht worden besteed aan preventie.

Tags
Show More
Close
Close