Economie

Beeldscherm verandert structuur van kinderbrein

Aan de structuur van het brein kan worden afgeleid of adolescenten zware gebruikers van beeldschermen zijn. Dat zijn de eerste resultaten van een onderzoek van wetenschappers van het Amerikaanse National Institutes of Health (NIH) en de University of California, gebaseerd op hersenscans bij 4.500 kinderen van negen en tien jaar in de Verenigde Staten.

De studie wil uiteindelijk duizenden Amerikaanse adolescenten gedurende een decennium volgen om te achterhalen op welke manier ervaringen uit de kindertijd, inclusief het gebruik van digitale apparaten, op termijn de hersenen, de emotionele ontwikkeling en de geestelijke gezondheid kunnen beïnvloeden.

Verdunning hersenschors

“Al bij de eerste tests bleken opmerkelijke resultaten,” zegt onderzoeksleider Gaya Dowling, specialiste mentale gezondheidszorg bij het National Institutes of Health. “Kinderen die dagelijks meer dan zeven uur met een beeldscherm werkten, bleken een vroegtijdige verdunning van de hersenschors, het buitenste breingebied dat de informatie uit de fysieke wereld verwerkt, te vertonen.”

Kinderen die dagelijks intensief met een beeldscherm werkten, bleken op taaltests en denkproeven minder goede resultaten te boeken. Gewag wordt gemaakt van onder meer een verminderd geheugen en lagere perceptievaardigheden.

“Men moet echter bijzonder voorzichtig zijn met conclusies uit deze vroege bevindingen,” benadrukt Gaya Dowling. “Men weet immers niet of dit fenomeen daadwerkelijk aan de schermtijd moet worden gekoppeld. We weten ook niet of er uiteindelijk van een negatieve impact sprake zal zijn. Pas wanneer de proefpersonen over een langere tijd worden gevolgd, kan worden bekeken of deze enkele momentopnames representatief zijn voor de hele studie.”

De onderzoekers zeggen te hopen door de studie ook een antwoord te kunnen krijgen op de vraag of een intensief gebruik van digitale schermen een verslavend effect zou kunnen hebben.

Vertalen

Volgens Dimitri Christakis, samensteller van de beeldscherm-richtlijnen van de American Academy of Pediatrics, moeten de vastgestelde negatieve effecten worden toegeschreven aan het feit dat de kinderen niet weten op welke manier de tweedimensionale vaardigheden die op de digitale schermen werden geleerd, naar de reële driedimensionale wereld zouden kunnen vertalen.

Amerikaanse tieners besteden inmiddels gemiddeld vierenhalf uur per dag aan hun mobiele telefoon.

De American Academy of Pediatrics raadt ouders alvast aan het gebruik van digitale media – behalve videochats – bij kinderen onder de leeftijdsgrens van achttien tot vierentwintig maanden te vermijden.

Een groot deel van de wetenschappers zegt echter te vermoeden dat de resultaten van de studie – gezien de lange looptijd van het onderzoek – op het ogenblik van hun definitieve publicatie achterhaald zullen blijken te zijn. “Silicon Valley gaat altijd sneller dan de wetenschap,” aldus een van de betrokkenen. “De technologie zal op dat ogenblik wellicht alweer veel verder zijn geëvolueerd.”

Show More
Close
Close