Belfius: “Vlaanderen zal vergrijzing sneller voelen dan andere gewesten”

Tegen het midden van de eeuw zal België ruim 3,5 miljoen gepensioneerden tellen. Op dat ogenblik zullen de gepensioneerden 30 procent van de totale Belgische bevolking vertegenwoordigen. Dat blijkt uit een studie van de bank Belfius.

Er wordt aan toegevoegd dat die evolutie belangrijke financiële consequenties zal hebben. Gewaarschuwd wordt dat de financiën van diverse overheden door de vergrijzing van de bevolking steeds meer onder druk zullen komen. In Vlaanderen zou dat effect zwaarder worden gevoeld dan in Wallonië. Het noorden van het land kent immers de snelste vergrijzing. In het rapport wordt opgemerkt dat de Belgische bevolking de volgende vier decennia jaarlijks met 40.000 inwoners zal aangroeien. Eind volgend decennium zal België 12 miljoen inwoners tellen. Nog eens dertig jaar later zal dat zijn opgelopen tot 13 miljoen eenheden.

Kust

Er wordt echter opgemerkt dat het aandeel van de oudere bevolkingsgroepen een sterkere groei zal kennen. Berekend werd dat België over vijfenveertig jaar 1,2 miljoen tachtigplussers zal kennen. Die groep zal op dat ogenblik 9,1 procent van de totale bevolking vertegenwoordigen, tegenover 4,8 procent op dit ogenblik. De impact van de vergrijzing zal volgens Belfius in eerste instantie in Vlaanderen worden gevoeld. Daarbij wordt opgemerkt dat Vlaanderen over één decennium al evenveel zevenenzestigplussers als jongeren onder de leeftijdsgrens van achttien jaar zal tellen. Die verhouding wordt in Wallonië acht jaar later pas bereikt. In Brussel laat die vergrijzing nog langer op zich wachten. Maar ook tussen de Vlaamse regio’s kunnen belangrijke verschillen worden verwacht. Op dit ogenblik wonen in een aantal kustgemeenten al dubbel zoveel gepensioneerden dan jongeren.

Tags
Show More
Close
Close