Sectors

Belg sneller geneigd fiscale inbreuken te melden

Bij het Meldpunt voor Belastingontduiking zijn het voorbije jaar 2.757 meldingen van fiscale fraude ontvangen. Daarmee is het aantal aangiftes tot een recordhoogte gestegen. In het begin van dit decennium werden immers slechts 540 meldingen geregistreerd.

Volgens fiscaal specialist Jan Tuerlinckx heeft het fenomeen vooral te maken met de moeilijke economische omstandigheden, waardoor de burger minder tolerant wordt tegenover voordelen die buren, kennissen, familieleden of voormalige partners – al dan niet met illegale initiatieven – genieten.

Ook de lancering van het meldpunt voor zwartwerk in oktober vorig jaar heeft volgens de experts een impact gehad. Eén op drie meldingen gebeurt anoniem.

Randfenomeen

De experts merken echter op bedenkingen te hebben over het nut van de aangiftes. Karel Anthonissen, inspecteur bij de Bijzondere Belastingsinspectie (BBI), werpt op dat de helft van meldingen geen enkel verder gevolg heeft. Bovendien wijst hij erop dat men een kliklijn er zelden zal in lukken de zwaarste inbreuken te identificeren.

Ook Francis Adyns, woordvoerder van de Federale Overheidsdienst Financiën, zegt dat het aantal meldingen tegenover een totaal van meer dan 7 miljoen belastingplichtige burgers en ondernemingen nog altijd een randfenomeen blijft.

Show More

Express wordt Business AM

Close
Close