Business

België telt een kwart meer invaliden dan 4 jaar geleden

Het aantal erkende gerechtigden in invaliditeit is tussen 2010 en 2014 met een kwart toegenomen. Dat staat te lezen in het jaarverslag van het RIZIV. In totale aantallen telde ons land eind 2014 ruim 321.573 invaliden, vergeleken met 257.935 vier jaar eerder of een stijging van 24,67 %. Over de voorbije tien jaar gaat het om een verhoging van meer dan 50%. Het RIZIV verklaart die stijging aan de hand van 4 factoren:

  • De verhoging van de pensioenleeftijd van de vrouwen heeft tot gevolg dat vrouwen langer in invaliditeit kunnen blijven of tot op latere leeftijd in invaliditeit kunnen treden.
  • De groei van de participatiegraad van vrouwen op het arbeidsmarkt. Het aantal uitkeringsgerechtigden die sociale bijdragen betaalt en dat ook in aanmerking komt om arbeidsongeschikt te worden, stijgt dus. 
  • De vergrijzing van de bevolking. Aangezien arbeidsongeschiktheid een fenomeen van ouderen is, leidt het toenemend aantal oudere gerechtigden, tot meer arbeidsongeschiktheid en invaliditeit.
  • Een forse toename van invaliden die lijden aan psychische stoornissen, gezwellen en ziekten van het bewegingsstelsel en het bindweefsel.

De uitkeringen voor de invaliden in het stelsel van de loontrekkenden bedroegen eind 2014 ruim 4,1 miljard euro, vergeleken met 3,1 miljard euro eind 2010 of een toename van 33,46 %.

Deze sterke stijging van de uitgaven is volgens het RIZIV het gevolg van een stijging van het aantal invaliden, de verschillende herwaarderingen van de uitkeringsbedragen (onder meer in het kader van het generatiepact) en de evolutie van de gezondheidsindex. 

Show More

Express wordt Business AM

Close
Close