Articles

Belgisch bedrijfsleven heeft belangrijke financiële buffer opgebouwd

De Belgische bedrijven lieten het voorbije jaar een gezamenlijke financiële reserve van 115,4 miljard euro optekenen. Dat betekende bijna een verdubbeling tegenover het midden van het voorbije decennium, toen gewag werd gemaakt van een bedrag van 58,9 miljard euro. Dat blijkt uit een rapport van de krant De Tijd.Opgemerkt wordt dat de omvang van het bedrijfsleven en de economie tijdens die periode weliswaar eveneens een groei hebben laten optekenen, maar ook wanneer met die factoren rekening wordt gehouden, is er volgens het rapport nog altijd sprake van een opmerkelijke toename.Economen tonen zich enigszins verbaasd over die evolutie, waarbij men zich afvraagt waarom de bedrijven hun financiële reserves – ondanks de historisch lage rentes – opbouwen in plaats van investeringen in groei en nieuwe ontwikkelingen te plannen. De centrale inspanningen doen immers belangrijke inspanningen om investeringen aan te moedigen.

Voorzichtigheid

Er kunnen volgens de economen echter een aantal verklaringen voor de terughoudendheid naar voor worden geschoven. Onder meer wordt gewezen op de trage groei van de wereldeconomie en de onzekerheid over de verdere ontwikkelingen in China.Tevens wordt erop gewezen dat vele bedrijven voorzichtigheid hebben ingebouwd door de ervaringen met de financiële crisis, die immers nog altijd doorwerkt. Daarbij wordt aangevoerd dat bedrijven met financiële reserves een buffer voor onzekere tijden willen aanleggen. Tevens wordt gewezen op mogelijk negatieve ervaringen met tegenvallende overnames in het verleden. Anderzijds wordt opgemerkt dat vele bedrijven ook afwachten in welke richting hun sector in de toekomst verder zal evolueren. Het feit dat vele bedrijven toch niet overgaan tot de uitbetaling van grotere dividenden of de inkoop van eigen aandelen, is volgens de economen echter een teken dat veel ondernemingen uiteindelijk toch investeringen overwegen.

Tags
Show More

Express wordt Business AM

Close
Close