Sectors

Beloofde online snelheden worden niet gehaald

De Vlaamse consument betaalt op de jaarlijkse factuur voor zijn online aansluiting tussen 150 euro en 250 euro te veel. Dat reële internet-snelheden liggen immers gevoelig lager dan door de providers wordt beloofd. Dat is volgens de consumentenorganisatie Test-Aankoop gebleken uit een online test.

Daarbij zou volgens de organisatie één op twee providers er niet in lukken om de beloofde snelheden in praktijk om te zetten. Bij één op drie aanbieders zouden de reële snelheden zelfs minder dan een kwart van de beloofde prestaties bedragen.

Compensaties

De providers betwisten echter de resultaten van de studie. Daarbij wordt opgemerkt dat de snelheden ook worden beïnvloed door de structuur van de gebouwen en de afstanden tot de router.

Test-Aankoop zegt echter dat in het onderzoek ook met die factoren rekening werd gehouden, maar diende ook dan te worden vastgesteld dat de klant niet de service ontvangt die hem werd beloofd.

Eind januari zullen de tests worden afgesloten en wordt een eindrapport opgesteld. Test-Aankoop heeft al aangekondigd van plan te zijn om van de providers compensaties te eisen.

Show More

Express wordt Business AM

Close
Close