Articles

Bij Amazon word je beter niet ziek

Bij het ecommerce-concern Amazon dreigt een ziekteverlet van enkele dagen te kunnen leiden tot een ontslag, zelfs indien de werknemer een attest van een geneesheer kan voorleggen. Dat blijkt uit een undercover-onderzoek van de Britse krant Sunday Times.

Daarbij zou zijn vastgsesteld dat het bedrijf in Groot-Brittannië een disciplinair systeem hanteert waarbij aan ziekteverlet strafpunten worden gekoppeld. Eén strafpunt leidt volgens de krant tot een disciplinair gesprek, maar wanneer de werknemer vier tot zes strafpunten achter zijn naam heeft, zou met een mogelijk ontslag rekening moeten worden gehouden. Het systeem werd door de Sunday Times aangetroffen in een sorteercentrum van Amazon in het Schotse Dunfermline. De krant maakt onder meer gewag van een vrouwelijke medewerker, die met een nierinfectie drie dagen in het ziekenhuis was opgenomen. De patiënte kreeg van Amazon twee strafpunten opgelegd, hoewel de vrouw een attest van het ziekenhuis had binnengebracht. In beroep werd de sanctie alsnog herleid tot één strafpunt.

Kamperen

Daarnaast meldt de krant dat verscheidene werknemers in de onmiddellijke buurt van het sorteercentrum kamperen om de kosten voor een busverplaatsing uit te sparen. Een verplaatsing met de bedrijfsbus vanuit Glasgow, zestig kilometer verder, kost immers 10 pond. Vele werknemers ontvangen een uurloon van amper 7,35 pond. Ook wanneer teveel fouten worden gemaakt of productiedoelstellingen niet worden gehaald, dreigt volgens de krant een ontslag. Dat zou volgens de interne geneeskundige dienst ook tot vele verwondingen leiden. Iain Wright, voorzitter van de bedrijfscommissie in het Britse parlement, heeft een onderzoek naar de praktijken in Dunfermline aangekondigd. Amazon werpt echter op dat bij de rekrutering van werknemers voor het Schotse verdeelcentrum, die aan een aantal externe partners werd toevertrouwd, blijkbaar onjuiste informatie is verstrekt. Onder meer wordt opgemerkt dat zes strafpunten wel tot een onderhoud aanleiding kunnen geven, maar niet noodzakelijk ook een ontslag tot gevolg zullen hebben. (mah)

Tags
Show More

Express wordt Business AM

Close
Close