Articles

Biodiversiteit een buffer tegen ziekte en armoede

Biodiversiteit is een buffer tegen ziekte en armoede. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Harvard Medical School. De onderzoekers stelden vast dat bepaalde infectieziektes wereldwijd een significante impact hebben op de economische ontwikkeling en gedeeltelijk verantwoordelijk zijn voor het verschil in inkomen tussen tropische landen en regio’s met meer gematigde levensomstandigheden. Er wordt aan toegevoegd dat gezonde ecosystemen, met een grote diversiteit aan flora en fauna, de last van ziektes door parasieten kan beperken. 

De wetenschappers stellen dat een groot gedeelte van de extreem arme populatie van de wereld leeft in tropische regio’s, die het zwaarst getroffen worden door infectieziektes. Onderzoeksleider Matthew Bonds, professor economie en ecologie aan de Harvard Medical School, stelt dat infectieziektes een systematische impact hebben op de economische ontwikkeling. “De last van die ziektes wordt echter gedragen door onderliggende ecologische omstandigheden,” voert hij aan.

“Het onderzoek heeft aangetoond dat het probleem van infectieziektes minder zwaar wordt naarmate de biodiversiteit groter wordt,” merkt Matthew Bonds op. “Parasieten hebben nood aan gastheren, die door een gebrek aan biodiversiteit vaak met onvoldoende predatoren worden geconfronteerd en daardoor hun populaties kunnen uitbreiden, zodat ook de verspreiding van ziektes wordt gestimuleerd. Er kan dan ook gesteld worden dat een aantal tropische landen een veel gezondere economie zouden kunnen creëren door meer te investeren in gezondheidszorg en biodiversiteit.” (MH)

Show More

Express wordt Business AM

Close
Close