Articles

Biologie biedt lessen inzake de houdbaarheidsdatum van bedrijven

Er kunnen grote gelijkenissen worden getrokken tussen het bedrijfsleven en de natuur. Dat is de boodschap van een werk van biologen aan de Princeton University en economen bij onderzoeker Boston Consulting Group.

Opgemerkt wordt dat beide werelden in een complex adaptief systeem functioneren.  Dat kan volgens de onderzoekers een verklaring bieden waarom de levensverwachting van een groot aantal ondernemingen gevoelig is gedaald. “In het begin van de jaren zeventig van de voorbije eeuw had een Amerikaanse onderneming een gemiddelde levensverwachting van vijfenvijftig jaar, maar dat is vandaag teruggevallen tot amper dertig jaar,” zeggen de onderzoekers Martin Reeves, Simon Levin en Daichi Ueda. “De zakelijke omgeving is veel minder voorspelbaar geworden dan vijftig jaar geleden, maar toch vallen vele ondernemingen nog altijd terug op klassieke strategieën die inmiddels lang zijn achterhaald.”

Verkeerde aanpak

Dat heeft er volgens de onderzoekers toe geleid dat ondernemingen veel sneller verdwijnen dan in het verleden. Een bedrijf heeft één kans op drie om binnen vijf jaar weer van de beurs te verdwijnen. Veertig jaar geleden was die kans bijna één op twintig. “Bedrijven verdwijnen omdat ze er niet in lukken zich aan de groeiende complexiteit van hun omgeving aan te passen,” werpen de wetenschappers op. “Omgevingsgegevens worden verkeerd geïnterpreteerd, terwijl tevens verkeerde strategieën worden toegepast of ongeschikte instrumenten worden ingeschakeld.” “Net zoals in de natuur moeten de bedrijven op een optimale manier proberen om te gaan met een complex adaptief systeem, zodat hun overlevingskansen kunnen worden gegarandeerd.” (mah)

Tags
Show More

Express wordt Business AM

Close
Close