Economie

Bitcoin kan het internet lam leggen

De wereld van de cryptomunten is nog niet klaar voor een brede toepassing in de economie. Mogelijk zal die stap zelfs nooit helemaal kunnen worden gezet. Dat staat in een rapport van de Bank for International Settlements (BIS). In de studie wordt opgemerkt dat de bitcoin en andere virtuele valuta worden geconfronteerd met een waaier van tekortkomingen die een invulling van de hoge verwachtingen in het concept bijzonder moeilijk zouden kunnen maken.

Supporters van de cryptomunten hopen dat de sector een snel toenemende interesse en belangrijke investeringen zou kunnen aantrekken, maar die verwachtingen worden door het rapport ten zeerste in vraag gesteld.

Zwitserland

“Cryptocurrencies zijn te onstabiel, verbruiken te veel elektriciteit en zijn te gevoelig voor manipulatie en fraude om ooit als bonafide ruilmiddel in de wereldeconomie te kunnen dienen,” aldus de Bank for International Settlements, gevestigd in de Zwitserse stad Basel.

“Het rapport noemde de gedecentraliseerde aard van cryptocurrencies – de bitcoin en andere cryptovaluta worden geproduceerd, verhandeld en gevolgd op een gedistribueerd netwerk van computers – vooral een fundamentele tekortkoming. Tot nu toe werd die gedecentraliseerde werking vooral een cruciale troef van het systeem genoemd.”

“Wanneer de cryptomunten de transacties van de nationale betalingssystemen zouden proberen te vervangen, zou het volledige digitale netwerk – van smartphones tot servers – worden overspoeld en hopeloos vastlopen,” wordt in het rapport aangevoerd.

Tevens wordt erop gewezen dat de bitcoin-ontginning, waarvoor complexe computerberekeningen worden gevraagd, ongeveer evenveel elektriciteit zou consumeren als de volledige economie van Zwitserland. Er wordt dan ook opgemerkt dat een zoektocht naar een gedecentraliseerd vertrouwen al snel in een milieuramp zou uitmonden.

Grensoverschrijdend

Nochtans zetten financiële partijen zoals Goldman Sachs, de New York Stock Exchange en andere instellingen stappen om hun klanten toegang tot het nieuwe transactieplatform te bieden. Anderzijds blijkt de sector ook heel wat criminelen en hackers aan te trekken. Deze problemen hebben de waarde van de virtuele valuta volgens het rapport dan ook sterk ondermijnd.

Ook het Amerikaanse Nationale Bureau voor Economisch Onderzoek benadrukte al dat investeringen in beveiliging onbetaalbaar zouden worden indien men van het concept een platform voor de massamarkt – dat zowel door bedrijven als overheden zou worden gebruikt – zou willen maken.

De waarde van de markt voor cryptomunten is volgens een aantal studies dit jaar dan ook al met 53 procent gedaald tot 280 miljard dollar. 

Blockchain heeft ook voordelen

De Bank for International Settlements benadrukt wel dat de blockchain en zijn technologie aan het wereldwijde financiële systeem toch een aantal voordelen kan opleveren (lees hier nog meer over de voordelen van blockchain). “Onder meer kan de software grensoverschrijdende betalingen efficiënter afhandelen,” wordt er opgemerkt. “Ook de financiering van de import en export, die op dit ogenblik nog altijd afhankelijk is van faxen en kredietbrieven, kan in blockchain-gerelateerde programma’s een interessant instrument vinden om zijn sector te moderniseren.”

“Toch moet worden geconcludeerd dat de grote doorbraak van de technologie – het vermogen om waardevolle transacties met het gemak van een email door te voeren – tegelijkertijd ook het belangrijkste knelpunt is,” aldus nog het rapport. “Het is gewoon te riskant om te proberen een aantal sectoren van de wereldeconomie te laten draaien op een netwerk zonder centrum.”

“Door de kwetsbaarheid van de gedecentraliseerde consensus waarmee transacties worden vastgelegd, kan het vertrouwen in het systeem op elk moment verdampen. Niet alleen kunnen hierdoor individuele betalingen ter discussie worden gesteld, maar ook zou de werking van een cryptomunt volledig kunnen stilvallen, waardoor alle waarde verloren zou gaan.”

Show More
Close
Close