Articles

Bitcoin-‘mining’ is overlevingsstrategie van vele Venezolanen

In Venezuela is het delven van bitcoins voor velen inmiddels een overlevingsstrategie geworden. Het land wordt immers geconfronteerd met een gigantische hyperinflatie, waarbij de muntontwaarding inmiddels tot 1.600 procent per jaar is opgelopen.

Voor duizenden Venezolaanse burgers is het delven van virtuele munten dan ook een middel geworden om te kunnen overleven. Het blijkt immers mogelijk om met de ontginning van bitcoins inkomsten van 500 dollar per maand te genereren. Dat is in het hedendaagse Venezuela een klein fortuin, waarmee het voor de ontginner mogelijk is geworden zijn gezin te onderhouden en een aantal cruciale goederen aan te kopen. Cruciaal voor de Venezolaanse virtuele muntontginning is de lokale energieprijs. “Het delven van bitcoins vergt immers de inzet van een zware computercapaciteit,” benadrukken betrokkenen. “Dat vergt een grote inzet van energie, waardoor de kosten aan elektriciteit voor ontginners hoger oplopen dan de inkomsten die met de aanmaak van bitcoins kunnen worden gerealiseerd.” “Het socialistische beleid van de Venezolaanse president Nicolas Maduro heeft echter zware subsidies toegekend aan de energiesector, waardoor elektriciteit voor de gebruiker nagenoeg gratis is geworden. Daardoor kunnen in alle lagen van de Venezolaanse bevolking inmiddels ontginners van bitcoins worden teruggevonden.”

Corruptie

De activiteit is echter ook niet aan de aandacht van Nicolas Maduro ontsnapt. De socialistische president bestempelt de ontginning van virtuele munten als een verderfelijke kapitalistische activiteit. Een aantal prominente Venezolaanse bitcoin-delvers, zoals Joel Padron, zijn dan ook door de politie opgepakt. Aangezien de praktijk niet wettelijk kan worden verboden, worden bij de repressie vaak andere betichtingen – zoals de diefstal van elektriciteit of het bezit van smokkelwaar – gehanteerd. Hun computers werden meestal in beslag genomen en geconfisqueerd door corrupte politiebeambten, die de lucratieve operaties vaak voor eigen gewin verder hebben gezet. Door het risico op arrestatie zijn volgens een aantal waarnemers een groot deel van de Venezolaanse delvers inmiddels overgeschakeld op ether, een andere virtuele munt, die echter minder aandacht wekt dan de bitcoin en ook grotere winstmarges oplevert. (mah-

Show More
Close
Close