Articles

Brexit: Britse boeren zijn kansloos zonder EU

De Britse politiek besteedt bij de gesprekken rond de brexit te weinig aandacht aan de landbouwsector van het land. Indien niet wordt ingegrepen dreigt de sector met een bijzonder zware toekomst te zullen worden geconfronteerd.

Dat is de boodschap van een column van de Britse krant The Times. Er wordt op gewezen dat de sector een bijzonder grote waarde heeft en dan ook moet worden verdedigd. Er staat volgens de krant immers veel meer dan louter landbouw op het spel. “Slechts weinig sectoren zijn voor het vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie even gevoelig als de landbouw,” benadrukt The Times. “De Britse landbouwers dreigen niet alleen hun automatische toegang tot de Europese markt verliezen, maar zullen ook niet langer beroep kunnen doen op de landbouwsubsidies die door de Europese Unie wordt voorzien. “Die steun is van cruciaal belang. Twee jaar geleden lag het bedrag van de ontvangen subsidies dertien keer hoger dan de inkomsten die uit landbouwactiviteiten werden gegenereerd. Zonder de Europese Unie lijken de overlevingskansen van de Britse boeren dan ook bijzonder klein.”

Erfgoed

“Een aantal partijen voeren aan dat de landbouwers zich moeten richten op producten waarvoor de consument wel een meerprijs wil betalen en zich verder moet toespitsen op innovatie en kostenbesparingen,” betoogt The Times. “Alle anderen zouden hun activiteiten moeten stopzetten.” “De realiteit is echter veel complexer. De landbouw draagt immers zorg voor de natuur van het platteland. Indien de boeren verdwijnen, dreigt ook een gedeelte van het Britse erfgoed te zullen worden vernietigd en dreigen ook toeristische inkomsten weg te vallen. Bovendien moet worden gedacht aan de garantie van de voedselzekerheid van het land.” “De overheid heeft de verplichting de Britse boeren te beschermen, zodat zij geleidelijk een winstgevende sector kunnen creëren,” aldus de krant. “De staat moet dan ook een aantal marktfouten corrigeren.” (mah)

Tags
Show More

Express wordt Business AM

Close
Close