Business

Broeikaseffect is nu ook buiten het laboratorium bewezen

Er kan concreet worden aangetoond dat de aanwezigheid van koolstofdioxide in de atmosfeer ervoor zorgt dat er meer warmte van de zon wordt vastgehouden en het natuurlijke broeikaseffect wordt versterkt. Dat blijkt uit een rapport van wetenschappers aan de Lawrence Berkeley National Laboratory in de Verenigde Staten.

De onderzoekers merken op dat al langer werd aangegeven dat de uitstoot van koolstofdioxide in de atmosfeer bijdraagt tot de opwarming van de aarde, maar het verband kon tot nu toe alleen in een laboratorium-constructie worden aangetoond. Het nieuwe onderzoek heeft die impact nu echter ook in een reële omgeving kunnen bevestigen.

Stralingsforcering

“Aan de hand van metingen in Oklahoma en Alaska gedurende het eerste decennium van deze eeuw kon duidelijk worden getoond dat de toename van koolstofdioxide, te wijten aan de verbranding van fossiele brandstoffen, daadwerkelijk in verband kan worden gebracht met een stijging van de temperatuur,” zegt onderzoeker Daniel Feldman, professor neurobiologie aan het Lawrence Berkeley National Laboratory.

“Vastgesteld werd dat koolstofdioxide een versterkende impact heeft op het broeikaseffect. Er kon worden bewezen dat de koolstofdioxide heeft bijgedragen aan de zogenaamde stralingsforcering, die aangeeft in welke mate de energiebalans van de wereld wordt beïnvloed door veranderingen in de atmosfeer.”

Energie-balans

“Wanneer de aarde meer energie van de zon absorbeert dan afgeeft, is er sprake van een positieve stralingsforcering,” verduidelijkt professor Feldman. Vastgesteld kon worden dat koolstofdioxide op de meetpunten in zowel Oklahoma als Alaska verantwoordelijk was voor een significante toename van deze stralingsforcering.”

“Daardoor kon voor de eerst in de atmosfeer daadwerkelijk een versterking van het broeikaseffect onder invloed van een toename van de koolstofdioxide worden aangetoond. Het klimaat op aarde wordt gestuurd door een evenwicht tussen de energie die door de planeet wordt gegenereerd en van de zon wordt ontvangen en het pakket dat wordt geaborbeerd of in de ruimte wordt gereflecteerd.”

“Dat evenwicht wordt bepaald door de aanwezigheid van allerlei gassen in de atmosfeer,” merkt Daniel Feldman op. “Wanneer aan de atmosfeer koolstofdioxide wordt toegevoegd, wordt een andere energie-balans gecreëerd, waardoor een situatie met een hogere temperatuur-basis ontstaat.

“De resultaten van de studie geven dan ook duidelijk aan dat de productie van koolstofdioxide een onweerlegbare impact heeft op het klimaatsysteem, te wijten aan de uitstoot van de verbranding van fossiele brandstoffen.” (mah)

Show More
Close
Close