Sectors

Brouwer AB InBev geconfronteerd met volumedalingen grote bierlanden

Bierbrouwer AB InBev heeft tijdens het derde kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 11,7 miljard dollar. Dat betekende een stijging met 3 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst nam met 19,6 procent toe tot 2,2 miljard dollar. Opgemerkt wordt dat de inkomsten onder druk stonden door ongunstige macro-economische omstandigheden op een aantal markten. Daarnaast wordt gewezen op een volumedaling in belangrijke bierlanden zoals Brazilië, Duitsland en Mexico. Het bedrijf zegt niet tevreden te zijn met de behaalde resultaten. De omzetstijging was te danken aan een stijging met 4,2 procent in de opbrengsten per hectoliter. De totale volumes lieten een daling met 1,4 procent optekenen, maar bij de belangrijkste merken van de groep kon de verkoop nog wel met 0,3 procent worden opgedreven. Het concern merkte verder op dat de integratie van het overgenomen Grupo Modelo volgens plan verloopt. (MH)

Show More

Express wordt Business AM

Close
Close