Articles

Europa wil belasting op robots die jobs vernietigen

Het Europese parlement zou kunnen overwegen een belasting invoeren op robots die banen vernietigen. Dat staat in een voorstel dat de juridische commissie van het Europese parlement heeft uitgewerkt om de negatieve gevolgen van de introductie van robots en automatisering in de economie op te vangen.

Diverse partijen wijzen er immers op dat robots uiteindelijk vele taken zullen overnemen die op dit ogenblik nog door mensen worden uitgevoerd. De heffing op het werk van robots zou de Europese autoriteiten de mogelijkheid moeten bieden een schadeloosstelling of andere ondersteunende maatregelen te voorzien voor de werknemers die door de automatisering hun baan zijn verloren. Het voorstel van de heffing is oorspronkelijk afkomstig van het Franse europarlementslid Benoit Hamon, lid van socialistische fractie. Er zou onder meer worden gedacht aan de oprichting van een nieuw Europees agentschap voor de robotica en artificiële intelligentie.

Werkloosheid

Bedoeling is dat deze instelling de nieuwe technologieën volgens bepaalde criteria zou classificeren, waardoor een register van robots zou worden uitgebouwd. Onder meer wordt aangestuurd op een vrijwillige ethische code, die de gevolgen van de automatisering op sociaal, ecologisch en medisch vlak zou moeten behandelen en onder meer aan de getroffen werknemers steun en reconversie zou kunnen aanbieden. Benoit Hamon wijst erop dat de robots op de sociale zekerheid kunnen wegen, aangezien ze mogelijk mensen in de werkloosheid zullen duwen. “Er moet dan ook een systeem van maatschappelijke veiligheid worden geïnstalleerd waardoor deze machines de sociale bescherming kunnen helpen financieren,” benadrukt Hamon. Het voorstel zal wellicht in februari aan het Europees parlement kunnen worden voorgelegd. Indien daar voldoende steun voor het initiatief wordt gevonden, kan de Europese Commissie worden verplicht zich over de materie te buigen. Fabrikanten van robots wijzen er echter op dat nergens is bewezen dat de technologieën inderdaad banen zullen doen verdwijnen.

Tags
Show More

Express wordt Business AM

Close
Close