Articles

Burgemeester Parijs wordt meest invloedrijke ter wereld

De organisatie C40, die de leiders van de vijfentachtig grootste stedelijke regio’s van de wereld vertegenwoordigt, heeft Anne Hidalgo, burgemeester van Parijs, tot nieuwe voorzitter verkozen.

Hidalgo wordt daarmee de vijfde voorzitter en de C40 en volgt bij de organisatie Eduardo Paes, burgemeester van Rio de Janeiro, op. De Franse burgemeester krijgt daarbij de leiding over een organisatie die gezamenlijk 650 miljoen burgers vertegenwoordigt en die samen ook 25 procent van het wereldwijde bruto binnenlands product genereren. Hidalgo krijgt bij de C40 een mandaat van twee jaar, maar die opdracht kan nog één keer met één jaar worden verlengd. De C40 werd in het midden van het voorbije decennium opgericht door Ken Livingstone, burgemeester van Londen, die de steden als het optimale antwoord zag op een aantal grote vraagstukken waarmee de wereld wordt geconfronteerd.

Eerstelijn

Livingstone werd opgevolgd door David Miller, burgemeester van de Canadese stad Toronto, maar de organisatie zou zijn grootste bekendheid verwerven onder Michael Bloomberg, burgemeester van New York. De leden van de C40 merken op dat de stad een cruciale functie heeft in het uitbouwen van de toekomstige wereld. Onder meer wordt erop gewezen dat een stad veel flexibeler kan omgaan met grote problemen dan een nationale overheid. “Op het gebied van zowel klimaatverandering, sociale inclusie als de vluchtelingenproblematiek heeft de stad meer dan ooit een eerstelijnsfunctie,” benadrukte Anne Hidalgo, die aanstuurt op een intensievere samenwerking tussen de grote agglomeraties van de wereld. De Parijse burgemeester benadrukt daarbij dat de steden over de hele wereld gemeenschappelijke doelstellingen hebben en met gelijkaardige problemen worden geconfronteerd. De leden van de organisatie zijn onder meer verantwoordelijk voor 70 procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Financieel kan de organisatie onder meer rekenen op steun van de Bloomberg Foundation en de Clinton Foundation. (mah)

Tags
Show More
Close
Close