Articles

Burnout treft steeds vaker jongere werknemers

Steeds vaker blijken relatief jonge werknemers met langdurige gezondheidsprobleem geconfronteerd te worden. Dat blijkt uit een onderzoek van het bedrijf Securex, waarin werd vastgesteld dat het langdurig ziekteverlet in de leeftijdsgroep tussen dertig en vierendertig jaar op één jaar tijd met 21 procent is toegenomen.

Op vijf jaar tijd zou er zelfs sprake zijn van een verdubbeling. Ook in de categorie tussen vijfendertig en negenendertig jaar is er sprake van een stijging met 18 procent. Ook bij het volledige personeelsbestand is het langdurig ziekteverlet toegenomen, maar daar is er slechts een toename met 11 procent. In totaal zullen eind dit jaar in België meer dan 400.000 langdurig zieken worden geteld. “De cijfers wijzen duidelijk op een probleem,” benadrukt Securex. “Wellicht moet een verband gelegd worden met een toename van de stressklachten, waardoor het risico op een burnout of een depressie verhoogt.”

Beroepsziekte

De onderzoekers wijzen erop dat dertigers vaak met verschillende uitdagingen tegelijkertijd worden geconfronteerd. In die periode worden vaak belangrijke promoties gemaakt, maar daardoor neemt ook de werkdruk toe. Tegelijkertijd wordt dikwijls ook het huishouden met kinderen uitgebreid en beslist het gezin tot een bouw van een eigen woning over te gaan, terwijl velen ook een intensief sociaal leven kennen. Uiteindelijk dreigt die druk te zwaar te worden. Maggie De Block, minister van gezondheidszorg, zegt het probleem te erkennen. De burnout zal voortaan als een beroepsgerelateerde ziekte worden erkend. In de Belgische bedrijven blijft op een gemiddelde werkdag 7 procent van de werknemers wegens ziekte afwezig. Bij 2 procent is er een maximale afwezigheid van één maand, terwijl een even grote groep tussen één maand en één jaar thuis blijft. De resterende 3 procent kent een langdurig ziekteverlet van meer dan één jaar. Tegenover vorig jaar is het ziekteverlet bij de Belgische bedrijven met 7 procent gestegen. Die toename is volledig te wijten aan het langdurig ziekteverlet.

Tags
Show More

Express wordt Business AM

Close
Close