ArticlesEconomie

“China is niet langer het land met de grootste bevolking”

India zou eigenlijk al meer inwoners tellen

China is officieel nog wel het land met de grootste bevolking ter wereld, maar in werkelijkheid is het waarschijnlijk al door India voorbijgestoken. Dat zegt Yi Fuxian, professor demografie aan de University of Wisconsin, tegenover de Britse zakenkrant Financial Times.

China zou wel eens aanzienlijk minder inwoners kunnen tellen dan officieel geregistreerd staat. Xi Fuxian gelooft dat de Chinese overheid het aantal geboorten de voorbije kwarteeuw met bijna negentig miljoen eenheden heeft overschat. De fout moet volgens de demograaf worden toegeschreven aan de overdreven optimistische vruchtbaarheidscijfers die in China worden toegepast.

Officieel heeft China een geboortecijfer van 1,6 kinderen per vrouw. In werkelijkheid zou dat cijfer eerder op 1,05 geboortes per vrouw liggen. Indien de ramingen van Yi Fuxian correct zijn, telde China eind vorig jaar 1,29 miljard inwoners, terwijl officieel sprake is van 1,38 miljard inwoners. India heeft een bevolking van 1,33 miljard inwoners.

Bevolking China wordt ouder.
De bevolking van China wordt ouder door de eenkindpolitiek. (Getty Images)

Eenkindpolitiek

Fuxian is een zwaar criticus van de eenkindpolitiek die China gedurende meer dan drie decennia gehanteerd heeft. Chinese gezinnen mochten volgens de regel maar één kind hebben, op enkele uitzonderingen na. Die politiek werd met de harde hand doorgezet, wat soms tot laattijdige abortussen en sterilisatie leidde. De familie van inwoners die vluchtten, werd vaak opgesloten tot ze terugkeerden.

Pas drie jaar geleden is de regel versoepeld. Volgens de professor tonen de cijfers aan dat China nu met een belangrijke demografische crisis wordt geconfronteerd. Vijf jaar geleden kende de Chinese werkende bevolking een eerste inkrimping, maar sindsdien is het aantal arbeiders blijven dalen. Dat fenomeen dreigt ook de economische groei van China te hypothekeren. India heeft China al ingehaald als snelst groeiende economie.

Bevolking China

Zonder de eenkindpolitiek zou die crisis er volgens Fuxian niet gekomen zijn. De bevolking van China zou dan tot het einde van de jaren 2030 blijven groeien zijn. Op z’n hoogtepunt zou het land dan 1,6 miljard inwoners tellen. Pas daarna zou de bevolking beginnen krimpen. Het land had dus langer van een zogenaamd demografisch dividend had kunnen profiteren. In Chinese steden is de leegstand intussen al enorm groot.

Volgens de Chinese ‘National Health and Family Planning Commission’, verantwoordelijk voor de bevolkingscontrole, heeft het land op dit ogenblik een vruchtbaarheidsniveau van 1,6 procent. Zij stellen dat de beweringen van Fuxian niet kloppen en niet met de feiten overeenstemmen.

Tags
Show More
Close
Close