Articles

IMF: “Chinese schuldenberg wordt ‘een gevaar'”

De Chinese economie zal de volgende drie jaar weliswaar een snellere groei kennen dan was verwacht, maar dreigt daarbij een gevaarlijke schuldenlast op te bouwen.

Die waarschuwing staat in een rapport van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) over de Chinese economie. Opgemerkt wordt dat de Chinese regering tegen eind dit decennium absoluut wil voldoen aan de economische doelstellingen die eerder naar voor werden geschoven, maar worden daardoor een aantal dreigende gevaren genegeerd. Daarbij wordt gewezen op de groeiende schuldenberg, die volgens een aantal waarnemers steeds meer lijkt op een vulkaan die vroeg of laat zal uitbarsten. “Dit jaar zal de Chinese economie een groei realiseren van 6,7 procent, terwijl eerder gewag werd gemaakt van een stijging met 6,2 procent,” aldus het Internationaal Monetair Fonds. “Ook voor de rest van het decennium stijgen de gemiddelde groeivooruitzichten met 0,4 procentpunt tot 6,4 procent.”

Correctie

Die prestaties moeten de mogelijkheid bieden om de omvang van de nationale economie op één decennium tijd te verdubbelen. Om die doelstelling te realiseren hebben de Chinese autoriteiten echter toegelaten dat de schuldenlast van het land snel oploopt. Gevreesd wordt dan ook dat de Chinese schuldenberg over vijf jaar 290 procent van het bruto binnenlandse product zal bedragen. Vorig jaar werd een niveau van 235 procent opgetekend. Opgemerkt wordt dat een groei niet eeuwig door bijkomende schulden kan worden gedragen. Het huidige Chinese schuldniveau zou volgens waarnemers in vele andere landen al zelfs een crisis hebben veroorzaakt. De vrees voor een harde correctie is volgens het Internationaal Monetair Fonds dan ook niet denkbeeldig. Volgens vele economen is de Chinese schuldenproblematiek dan ook uitgegroeid tot één van de grootste risicofactoren voor de wereldeconomie. Gewaarschuwd wordt dat China door zijn hoge schuldenlast niet veel ruimte heeft om op potentiële economische schokken te reageren. Jin Zhongxia, vertegenwoordiger van China bij het Internationaal Monetair Fonds, weerlegt echter de kritiek. “De sterkere prestaties van de Chinese economie zijn niet louter het product van beleidsstimulansen, maar vormen de weerspiegeling van structurele aanpassingen,” betoogde hij. “Het scenario van een abrupte vertraging van de Chinese economie is bijzonder onwaarschijnlijk.” Sinds de nadagen van de wereldwijde financiële crisis hebben de Chinese autoriteiten een kredietbeleid gelanceerd waardoor de nationale schuld tegen eind vorig jaar jaar meer dan verviervoudigd werd tot 28 biljoen dollar. (mah)

Tags
Show More
Close
Close