Articles

Coalitie van 6 staatsfondsen gaat milieuvriendelijk investeren

Zes grote staatsfondsen hebben een alliantie gesloten om de investeringen in milieuvriendelijke projecten te versterken. Met de One Planet Sovereign Wealth Fund Working Group willen de fondsen investeren in initiatieven die de klimaatverandering bestrijden.

Partners van het samenwerkingsverband zijn de Abu Dhabi Investment Authority, the Kuwait Investment Authority, het New Zealand Superannuation Fund, Norges Bank Investment Management (NBIM), het Public Investment Fund of the Kingdom of Saudi Arabia en de Qatar Investment Authority. Het samenwerkingsverband kan over een gezamenlijke portfolio van ongeveer 2 biljoen dollar beschikken. “Het samenwerkingsverband streeft naar de uitbouw van een ecologisch, sociaal en regelgevend kader om problemen rond de klimaatverandering aan te pakken,” aldus woordvoerders van het initiatief. “Die initiatieven moeten voor de betrokken partijen ook een duurzame waarde creëren.” Meer details over het project zouden in de loop van volgend jaar naar buiten worden gebracht.

Winst

Betoogd wordt dat de volgende jaren belangrijke inspanningen moeten worden gedaan om de opwarming van de planeet te bestrijden. Op dit ogenblik vertonen de emissies van broeikasgassen immers nog altijd een niveau dat onhoudbaar zal blijken. Daarmee zal het immers nooit mogelijk zijn de opwarming van de aarde tot minder dan twee graden Celsius te beperken. De woordvoerders wijzen er daarbij op dat de klimaatverandering investeerders ook een aantal belangrijke opportuniteiten kan bieden. Het samenwerkingsverband zegt zijn expertise en platform ook open te stellen voor andere staatsfondsen met interesse in duurzame economische ontwikkelingen. Aangevoerd wordt dat staatsfondsen tegen eind dit decennium vermoedelijk over een portfolio met een gezamenlijke waarde van 15 biljoen dollar zullen beschikken. “Rekening houdend met hun omzet en hun investeringsdoelstellingen, zijn deze fondsen uitermate geschikt om duurzame projecten van waardecreatie op lange termijn op te zetten en te ondersteunen,” aldus de woordvoerders. De initiatiefnemers merken nog op dat de klimaatverandering belangrijke gevolgen voor de economie zal hebben. Onder meer zullen een aantal technologieën moeten worden afgebouwd. In dat kader hebben al diverse instellingen, waaronder ook het Noorse staatsfonds, aangegeven niet meer in fossiele brandstoffen te zullen investeren. Tegelijkertijd biedt hetzelfde fenomeen echter kansen voor de ontwikkeling van innovatieve technologieën, die nieuwe zakelijke opportuniteiten kunnen creëren. Tevens wordt erop gewezen dat de fysieke risico’s van de klimaatverandering ook een impact kunnen hebben op de financiële markten. (mah)

Tags
Show More

Express wordt Business AM

Close
Close