Economie

Conservatieve Partij van Theresa May is populairder onder doden dan onder levenden

In Groot-Brittannië heeft de Labour Party voor de eerste keer in de geschiedenis het voorbije jaar meer inkomsten geboekt dan de Conservative Party. Dat blijkt uit cijfers van de Britse Electoral Commission. Labour kon daardoor eveneens voor de eerste keer meer in zijn verkiezingscampagnes investeren dan de regeringspartij van Brits premier Theresa May. Bovendien moet worden vastgesteld dat de Conservative Party inmiddels populairder is onder de doden dan onder de levenden.

“De Conservative Party heeft vorig jaar 1,7 miljoen pond donaties uit erfenissen ontvangen;” aldus het persbureau Bloomberg. “Dat betekende een vervijfvoudiging tegenover het jaar voordien. Hieruit moet worden afgeleid dat de partij het voorbije jaar vooral van enkele grote individuele nalatenschappen heeft kunnen profiteren. “

“Tegelijkertijd moest bij het lidgeld quasi een halvering van 1,5 miljoen pond tot 835.000 pond worden gemeld, al moet die achteruitgang wellicht in belangrijke mate worden toegeschreven aan een verdeling van de ontvangsten tussen de nationale en lokale niveaus.”

Veroudering

“Maar zelfs wanneer met die verdeelsleutels rekening wordt gehouden, moet worden vastgesteld dat de Conservative Party met een belangrijk demografisch probleem wordt geconfronteerd,” beklemtoont Bloomberg. “De partij heeft steeds minder leden, die tegelijkertijd ook ouder worden.”

De Conservative Party had vorig jaar nog 124.000 leden. In de oppositie kan de Labour Party daarentegen 564.443 leden registreren. Dat is het grootste aantal is verschillende decennia. Onder huidig partijleider Jeremy Corbyn heeft de Britse Labour Party zijn ledenaantallen gevoelig kunnen uitbreiden. Bovendien komen deze nieuwe leden vaak uit jongere leeftijdsgroepen.

“De meeste supporters van Labour zijn wellicht niet zo rijk als de typische achterban van de Conservative Party, maar toch kon Labour over het voorbije jaar 16 miljoen pond lidgelden melden. Daarmee kon Labour ook een groter verkiezingsbudget inzetten dan de partij van regerend premier May.”

Recordjaar

In totaal kon Labour het voorbije jaar 55,8 miljoen pond inkomsten melden, waarbij een bedrag van 54,3 miljoen pond aan uitgaven werd gemeld. Bij de Conservative Party was er daarentegen sprake van 44,6 miljoen pond inkomsten en 46 miljoen pond uitgaven. Bij de verkiezingen boekte Labour beduidend betere resultaten dan algemeen was verwacht.

Er wordt nog opgemerkt dat geen enkele andere politieke partij het voorbije jaar in Groot-Brittannië meer dan 10 miljoen pond inkomsten heeft geboekt. De Liberal Democrats haalden in totaal een bedrag van 9,71 miljoen pond op. Er werd echter ruim 10,45 miljoen pond uitgegeven. De Scottish National Party (SNP) kwam aan 5,8 miljoen pond inkomsten en 5,1 miljoen pond uitgaven.

Groot-Brittannië telde vorig jaar tien politieke partijen die meer dan 250.000 pond inkomsten of uitgaven meldden, tegenover twaalf het jaar voordien. Er werd het voorbije jaar een totaal pakket van 125,33 miljoen pond inkomsten geteld, tegenover 122,19 miljoen pond uitgaven. De politieke uitgaven zijn daardoor het voorbije jaar in Groot-Brittannië tot een absoluut recordniveau gestegen.

Show More
Close
Close