Articles

Corruptie heeft vaak te maken met plotse opportuniteiten

Corruptie heeft meestal meer te maken met een plotse opportuniteit dan met een geleidelijk proces. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Vrije Universiteit Amsterdam op basis van een aantal experimenten met studenten.

De onderzoekers zeggen vastgesteld dat corruptie meestal niet geleidelijk rijpt, maar soms abrupt, spontaan en onverwacht opduikt. Vooral wanneer beslissingen in een snelle opeenvolging moeten worden genomen, moet volgens de onderzoekers worden vastgesteld dat vaker van een enkelvoudige gouden opportuniteit gebruik zal worden gemaakt in plaats van herhaaldelijk bij kleinere vormen corruptie betrokken te worden. “De resultaten van de studie zijn een verrassing, want een geleidelijk proces lijkt intuïtief en theoretisch het meest aanvaardbaar en gelinkt te kunnen worden aan erkende psychologische processen van sociaal disengagement en verschuivende sociale normen,” zegt onderzoeksleider Nils Köbis, organisatiepsycholoog aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Moreel

“Algemeen wordt immers aangenomen dat onethisch gedrag meestal op een bescheiden niveau begint, maar geleidelijk verder naar zwaardere feiten evolueert. Daardoor kan de dader zichzelf immers nog altijd blijven voorhouden in wezen een plichtsbewust en moreel hoogstaand persoon te zijn.” Vaak moet volgens de onderzoekers echter worden vastgesteld dat er niet over een geleidelijk proces kan worden gesproken, maar moet worden gewezen op de aanwezigheid van een gouden opportuniteit, die de dader heeft aangezet regels en afspraken naast zich neer te leggen. De resultaten kunnen volgens de onderzoekers belangrijke consequenties hebben voor het beleid. “Corruptie heeft immers zware negatieve gevolgen voor de samenleving,” benadrukt Nils Köbis. “Dit onderzoek heeft echter aangetoond dat specifieke factoren tot een groter risico op corruptie aanleiding kunnen geven. Mogelijk kunnen dergelijke situaties door de implementering van preventieve maatregelen dan ook worden vermeden. (mah)

Tags
Show More

Express wordt Business AM

Close
Close