Economie

De enige vaardigheid die uw kind nodig heeft voor de jobs van morgen

Op de arbeidsmarkt van de toekomst worden creatieve vermogens bijzonder belangrijk. Dat is op het eerste gezicht een goed signaal voor de kinderen die vandaag worden geboren. Zij krijgen immers een bijzonder grote bagage aan creativiteit mee. Toch dreigen er problemen. Dat zeggen Mirjam Schöning en Christina Witcomb, vertegenwoordigers van The Lego Foundation.

Zij stellen immers dat in het onderwijs meestal weinig wordt gedaan om die creativiteit verder te stimuleren. Schöning en Witcomb sturen dan ook aan op een onderwijssysteem dat kinderen toelaat deze creatieve eigenschappen te behouden en verder te cultiveren.

Potentieel

“Elk kind begint zijn reis door het leven met een ongelooflijk potentieel,” zeggen Schöning en Witcomb. “Ze hebben een creatieve ingesteldheid die de wereld benadert met nieuwsgierigheid en een neiging om aan de hand van het spel zichzelf en hun omgeving te verkennen. Deze mentaliteit wordt later echter door conventionele onderwijspraktijken vaak uitgehold of zelfs uitgewist.”

“In de kleuterschool kan 98 procent van de kinderen een creatief genie worden genoemd. Zij kunnen voor producten immers eindeloze toepassingen bedenken. Dat vermogen wordt echter drastisch verminderd wanneer de kinderen het formele schoolsysteem doorlopen. Op vijfentwintig jaar is nog slechts 3 procent een creatief genie.”

“Meest zorgwekkend is echter dat de voorbije kwarteeuw de originaliteit bij jonge kinderen gevoelig is afgenomen,” benadrukken Schöning en Witcomb. “Een rapport van het Wereld Economisch Forum benadrukt dat de huidige onderwijsstelsels al grotendeels zijn losgekoppeld van de vaardigheden die nodig zijn om op de hedendaagse arbeidsmarkten te kunnen functioneren.”

“Het rapport onderstreept dat scholen zich vooral richten op een ontwikkeling van de cognitieve vaardigheden van kinderen, maar weinig aandacht tonen voor talenten zoals probleemoplossing, creativiteit of collaboratieve capaciteiten, die nochtans cruciaal zijn voor de arbeidsmarkt van de toekomst.”

Opportuniteiten

Schöning en Witcomb benadrukken daarbij dat creativiteit in de ranglijst met cruciale eigenschappen voor de arbeidsmarkt op amper vijf jaar tijd van de tiende naar de derde plaats is opgeklommen. Bovendien stijgen ook de emotionele intelligentie en cognitieve flexibiliteit in belangrijkheid.

“Het is zorgwekkend dat deze vaardigheden vaak niet op de voorgrond treden in het schoolprogramma, maar nog altijd gebruik gemaakt wordt van een aanpak die al eeuwenlang wordt gevolgd,” wordt er opgemerkt.

De auteurs wijzen naar een studie in Nieuw-Zeeland, waar gebleken is dat op elfjarige leeftijd sterkere inzichtelijke capaciteiten konden worden opgetekend bij kinderen die pas op zevenjarige leeftijd hadden leren lezen dan bij leeftijdsgenoten die twee jaar eerder met die lessen waren begonnen. “Wellicht moet worden vastgesteld dat de eerste groep twee jaar meer tijd heeft gekregen om door het spel de omliggende wereld te leren kennen,” aldus Schöning en Witcomb.

“Het is duidelijk dat het traditioneel onderwijs van belang blijft om kinderen op de arbeidsmarkt van de toekomst voor te bereiden,” zeggen de auteurs nog. “Tegelijkertijd moet worden vastgesteld dat deze generatie op weg is naar een arbeidsmarkt met een sterkere flexibiliteit, waar vaker van functies zal moeten worden gewisseld en werknemers zichzelf opnieuw zullen moeten uitvinden.”

“De oude vaardigheden moeten worden gecombineerd met het natuurlijke vermogen om gedurende het hele leven te leren. Dat is misschien wel de grootste kracht om voor de economie en de toekomstige arbeidspopulatie sterke opportuniteiten te creëren.”

Show More
Close
Close