Articles

De wetenschap achter bankovervallen

De meeste bankovervallen nemen minder dan drie minuten in beslag. De daders weten immers dat ze snel te werk moeten gaan, aangezien elke bijkomende minuut de uiteindelijke pakkans gevoelig doet toenemen.

Dat staat in een studie van de economen Giovanni Mastrobuoni en David Rivers op basis van bijna vijfduizend bankovervallen over een periode van drie jaar in de tweede helft van het voorbije decennium. “Italië is een ideaal land om bankovervallen te bestuderen,” benadrukken Mastrobuoni en Rivers. “Tijdens de eerste helft van het voorbije decennium telde Italië immers bijna evenveel bankovervallen dan de rest van van Europa gecombineerd.” Uit de studie bleek dat een overval gemiddeld vier minuten en zestien seconden in beslag neemt en een buit van ongeveer 16.000 euro oplevert. Elke bijkomende minuut levert een bijkomende buit van ongeveer 1.400 euro op, maar Mastrobuoni en Rivers benadrukken dat de daders heel goed beseffen dat ze daarmee ook een toenemend risico lopen door de politie te zullen worden gevat.

Preventie

“Elke overvaller bekijkt vooraf of het de moeite zal lonen om op een bepaald ogenblik een bepaalde bank te beroven,” benadrukken de economen. “Bij die overwegingen wordt onder meer rekening gehouden met de mogelijke buit, de potentiële risicofactoren en het persoonlijke risicogedrag.” Tevens wordt opgemerkt dat in het preventiebeleid ook rekening moet worden gehouden met de karakteristieken van de overvallers.

https://www.theatlas.com/javascripts/atlas.js

https://www.theatlas.com/javascripts/atlas.js “Vaardige bankrovers, die een grote buit maken en zelden worden gevat, kunnen alleen met lange gevangenisstraffen worden aangepakt,” zeggen de economen. “Zij beseffen immers in een ander beroep zelden zoveel rijkdom te zullen kunnen vergaren” “Onhandige overvallers, die slechts kleine bedragen kunnen bemachtigen en vaak tegen de lamp lopen, krijgen daarentegen best een educatief project aangereikt, waar ze een beroep kunnen aanleren dat hen een groter inkomen zal bezorgen dan een leven van misdaad.” (mah)

Tags
Show More

Express wordt Business AM

Close
Close