Articles

Dieselgate: Europa deed niets, maar niemand wordt gestraft

De Europese overheden hebben aan dieselgate ook zelf schuld, want er werd te weinig moeite gedaan om de schadelijke uitstoot van de motoren aan banden te leggen. Zowel de lidstaten van de Europese Unie als de Europese Commissie hebben boter op het hoofd.

Dat is de conclusie van een rapport van een onderzoekscommissie van het Europees parlement. Opgemerkt wordt dat leden van de Europese Commissie midden vorig decennium al wisten dat dieselmotoren een grotere uitstoot kenden dan officieel werd opgegeven, maar werd ervoor gekozen niet in te grijpen. Bovendien zouden een aantal lidstaten de ogen voor dieselgate hebben gesloten omdat ze hun eigen nationale autosector wilden beschermen. “Indien de Europese instanties niet nalatig waren geweest, zou men het geknoei met de emissiewaarden van de dieselmotoren bij Volkswagen veel sneller hebben ontdekt,” wordt in het rapport opgemerkt.

Amerikaanse regulatoren

“Uiteindelijk moesten daardoor regulatoren in de Verenigde Staten dieselgate, één van de grootste Europese industriële schandalen van de voorbije decennia, aan het licht brengen.” “Gebleken is dat de Europese Commissie zelfs conclusies terzake van het eigen Joint Research Centre, waarin duidelijk gewaarschuwd werd voor manipulaties met de emissiewaarden, naast zich heeft neergelegd, wellicht uit vrees dat de Europese autosector onder bijkomende druk zou worden geplaatst.” “Op geen enkel ogenblik werd door de Europese Commissie technische of juridische actie ondernomen, maar evenmin werd bijkomende informatie gevraagd bij de betrokken lidstaten,” wordt in het verslag nog opgemerkt. Tevens wordt erop gewezen dat een aantal landen – vooral Frankrijk, Italië en Spanje – verbeteringen aan de controlesystemen hebben vertraagd. Sancties tegen betrokken mandatarissen voor dieselgate moeten niet worden verwacht. Daartoe heeft het Europees parlement immers geen mandaat. Wel kunnen aan lidstaten boetes worden opgelegd. Er is al tegen zes landen een procedure opgestart.

Tags
Show More

Express wordt Business AM

Close
Close