Economie

Drie weken na de legalisering heeft Canada al een tekort aan cannabis

Amper drie weken nadat Canada recreationele marihuana legaliseerde, wordt het land met een groot tekort aan voorraden geconfronteerd. De problemen dreigen een aantal gefrustreerde consumenten terug naar de zwarte markt te drijven. Dat zegt Dan Bilefsky, correspondent van de Amerikaanse krant New York Times in Montreal. Ten minste drie Canadese provincies – Ontario, Quebec en New Brunswick – blijken te maken te hebben met een gebrek aan legale marihuana.

Verscheidene verkooppunten dienden tijdelijk de deuren te sluiten. Het tekort dreigt een belangrijk doel van de legalisering – de ondermijning van de illegale marihuanahandel – in het gedrang te brengen.

Dealers

Het tekort leidt tot een aantal bijkomende problemen. Diverse consumenten hebben zich opnieuw tot hun illegale dealers gewend. “Volgens sommige gebruikers zouden de illegale dealers met prijsverlagingen klanten proberen terug te winnen of bieden gratis thuisbezorging aan,” zegt Dan Bilefsky.

Het tekort wordt gedeeltelijk toegeschreven aan een onverwachte explosie van de vraag, maar ook aan het trage tempo waarin de Canadese overheid vergunningen voor legale producenten heeft uitgereikt. “Er is sprake van een nieuwe juridische sector die drie weken geleden nog niet bestond,” erkent Mathieu Gaudreault, communicatie-verantwoordelijke van de Société Québécoise du Cannabis (SQDC).

“We wisten dat er problemen zouden kunnen opduiken,” aldus Gaudreault. “De vraag was groter dan het aanbod, terwijl vele producenten hun capaciteit hebben overschat. Zij kunnen wel bijkomende personeel aantrekken om aan de vraag te kunnen beantwoorden, maar dat zal de planten niet sneller doen groeien.”

Zwarte markt

Legale verkopers waarschuwen dat de overheid met de problemen alleen maar de zwarte markt voedt. Ze voegen eraan toe dat vele erkende shops door het tekort aan leveringen in financiële problemen kunnen komen. De onverwacht grote vraag heeft volgens hen ongetwijfeld te maken met de nieuwigheid van het fenomeen, maar ook met het feit dat het product sterk is gereguleerd en dus niet is verontreinigd, zoals bij straatmarihuana soms wel het geval is.

Op de dag van de legalisering waarschuwde de dienst Health Canada, die instaat voor de controle op de sector, al dat er problemen zouden kunnen komen. “Aangezien marihuana zo lang in de illegaliteit werd verhandeld, beschikte de overheid niet over een betrouwbaar kader om een correcte inschatting van de uiteindelijke vraag te maken,” wordt er aangevoerd.

Ook de producenten betogen dat de opbouw van een nieuwe industrie steevast met een leerproces gepaard gaat. Mandesh Dosanjh, chief executive van producent Pure Sunfarms, wijst er daarbij op dat vaak moet worden geleerd op welke manier een grootschalige teelt kan worden opgezet, terwijl tegelijkertijd nieuwe logistieke ketens moeten worden uitgebouwd.

Bovendien verwijst Dosanjh naar tijdrovende inspecties van Health Canada. “Het is bijzonder moeilijk om knowhow te vinden in een industrie die pas uit de illegaliteit komt,” zegt hij.

Producent Canopy Growth maakt daarnaast gewag van een aantal randproblemen, zoals een tekort aan lijm die moet worden gebruikt voor de zegels van de accijnzen die op elk pakket cannabis moeten worden gekleefd.

Show More
Close
Close