Articles

Driekwart burnout-slachtoffers vreest terugkeer problemen

In Vlaanderen verwacht de helft van de werknemers ooit het slachtoffer van een burnout te zullen worden. Als reden wordt meestal naar de zware werkdruk gewezen.

Dat blijkt uit een studie van de universiteiten van Leuven, Brussel en Gent bij meer dan drieëndertighonderd werknemers en bijna twaalfhonderd zelfstandigen. De wetenschappers moesten daarbij vaststellen dat een kwart van de ondervraagden vreest binnen een periode van vijf jaar met een burnout geconfronteerd te zullen worden. Eén op acht vreest zelfs binnen het jaar te zullen begeven. Wel blijkt dat zelfstandigen in het algemeen minder vatbaar zijn voor het probleem dan werknemers.

Werkdruk

Ralf Caers, arbeidsmarktspecialist aan de Universiteit Leuven, benadrukt tegenover de krant De Tijd dat vele werknemers een zware werkdruk ervaren. Daarbij wordt zowel gewezen op een zware takenlast als op lange werkdagen. Werknemers die het gevoel hebben veel harder te werken dan hun loon zou veronderstellen, zouden het grootste gevaar op een burnout lopen. Die situatie is geen uitzondering, want 25 procent van de Vlaamse werknemers is van oordeel minstens 20 procent meer te presteren dan hen volgens hun contract zou kunnen worden gevraagd. Ook werknemers die hun opdrachten niet afgewerkt krijgen en ontevreden zijn over de kwaliteit die ze kunnen leveren, zouden een grotere kwetsbaarheid vertonen. Toch is het volgens de onderzoekers ook niet helemaal negatief dat vele arbeidskrachten zichzelf voor een burnout kwetsbaar achten. Dat besef is volgens hen immers een essentiële voorwaarde om preventieve maatregelen te nemen, zodat erge problemen kunnen worden afgewenteld. Anderzijds wordt erop gewezen dat 76 procent van de werknemers die na een burnout opnieuw aan het werk zijn gegaan, vreest op termijn opnieuw met problemen geconfronteerd te zullen worden. Het feit dat zelfstandigen minder gemakkelijk het risico lopen opgebrand te raken, kan volgens de onderzoekers wellicht worden toegeschreven aan het feit dat deze groep een grotere controle over de eigen activiteiten ervaart.

Tags
Show More

Express wordt Business AM

Close
Close