Travel & food

Drinken op het werk is een goede zaak

De consumptie van alcohol in de werkomgeving kan in bepaalde omstandigheden een positief effect hebben. Dat blijkt onder meer uit een studie van wetenschappers aan de Mississippi State University, die onderzochten op welke manier alcohol een impact zou hebben op het vermogen om correcte woordassociaties te maken.

De onderzoekers stelden vast dat de proefpersonen met een bescheiden alcoholconsumptie meer correcte antwoorden gaven dan collega’s die compleet nuchter waren. Bovendien bleken dankzij de alcoholconsumptie de correcte oplossingen ook vlugger gevonden te kunnen worden. De impact van de alcohol blijkt echter vooral onrechtstreeks te zijn.

Grote geesten

“Men hoort vaak grote schrijvers, kunstenaars en componisten beweren dat alcohol hun creativiteit heeft verbeterd,” zegt onderzoeksleider Andrew Jarosz, professor psychologie aan de Mississippi State University. “Dat was een aanzet om een onderzoek te starten om te bekijken of dat effect ook wetenschappelijk daadwerkelijk kon worden aangetoond.”

“Inderdaad kon worden vastgesteld dat personen met een alcoholniveau tot maximaal 0,75 promille twee tot drie keer sneller woordassociaties konden maken dan nuchtere collega’s. Bovendien konden zij ook vaker de antwoorden binnen de tijdslimiet van één minuut formuleren, wat misschien nog meer verrassend is.”

“Alcohol kan de mens helpen zich te ontspannen,” suggereert Mike Hutcheson, auteur van het boek ‘Relax and Grow Rich’, een verklaring voor het fenomeen. “Wanneer men naar grote innovatie en creatie kijkt, blijkt vaak een sfeer van ontspanning te kunnen worden opgetekend. Een bescheiden niveau alcohol kan het denkproces tot op zekere hoogte vergemakkelijken en versnellen.”

“In die context is het cruciaal om zich niet op zijn eerste idee vast te pinnen en ook andere denkpatronen een ruimte te bieden. Alcohol blijkt een hulpinstrument te zijn om die ontvankelijkheid te bevorderen. Men moet echter beseffen dat alcohol geen betere ideeën creëert, maar wel een aantal remmingen kan helpen wegwerken.”

Directiekamer

“Men kan niet beweren dat alcohol aan de reden voor innovatie en creatie is,” zegt Hutcheson nog. “Wel kan alcohol een situatie creëren waarin men zich in een gezelschap ontspannen en comfortabel begint te voelen, waardoor remmingen over status en verschillen wegvallen en men sneller geneigd is om zijn eigen ideeën naar buiten te brengen.”

“Dronkenschap is niet gewenst, maar een gebrek aan terughoudendheid kan een positief effect hebben. Op die manier kunnen immers een aantal interessante ideeën aan de oppervlakte komen en wordt men vaak in staat goede voorstellen te formuleren.”

De resultaten maken volgens Hutcheson duidelijk dat managers meer inspanningen zouden moeten doen om vergaderingen uit de directiekamers weg te halen en meer ontspannen omgevingen op te zoeken.

“In plaats van beperkingen op te leggen aan corporate entertainment, zouden deze activiteiten moeten worden aangemoedigd,” merkt de auteur op. “In dergelijke omstandigheden worden immers vaak de beste ideeën geboren.”

Show More
Close
Close