Articles

Trump maakt weg vrij voor Amazon-leveringen per drone

In de Verenigde Staten krijgen lokale autoriteiten een grotere bevoegdheid om tests met onbemande vliegtuigen te organiseren. De Amerikaanse president Donald Trump heeft daarover een nieuw decreet ondertekend.

De beslissing maakt voortaan dronevluchten over bewoonde gebieden mogelijk. Ook zullen grotere afstanden kunnen worden overbrugd. De maatregel moet volgens de Amerikaanse regering voor de drones nieuwe commerciële toepassingen te ontwikkelen. Tevens wordt gewag gemaakt van nieuwe impulsen voor de tewerkstelling. Er wordt benadrukt dat er nood was aan een regelgevend kader dat innovatie aanmoedigt en tegelijkertijd de veiligheid van het luchtruim garandeert. Door het decreet zullen lokale overheden aan de Federal Aviation Administration (FAA) vergunningen kunnen vragen voor testprojecten voor drones. Daarbij kan onder meer worden gedacht aan de levering van pakketten, de organisatie van verkeersbegeleiding voor drones en vluchten over langere afstanden.

Veiligheid

Op dit ogenblik is het droneverkeer in de Verenigde Staten aan strikte beperkingen gebonden. Daardoor kunnen een aantal technologische realisaties momenteel nog niet in praktijk worden toegepast. Sinds vorig jaar zijn wel commerciële operaties met drones mogelijk, maar alleen over korte afstanden. Bovendien bleven vluchten boven bewoond gebied verboden. Michael Kratsios, een topman van het Office of Science and Technology Policy, wijst erop dat bij de federale overheid al meer dan één miljoen drones zijn geregistreerd. “Daarmee zijn er veel meer drones operationeel dan traditionele vliegtuigen,” benadrukt hij. “Het wetgevend kader heeft die trends echter onvoldoende gevolgd.” Vooral bezwaren van het Federal Bureau of Investigation (FBI) en de veiligheidsdiensten hebben de toelating van drones afgeremd. Daarbij werd gewezen op het risico dat de technologie door criminelen of terroristen zou kunnen worden gebruikt. Ook werd gewaarschuwd voor mogelijke botsingen met vliegtuigen. De testvluchten zullen volgens de Amerikaanse regering op beide problemen een antwoord bieden. Er wordt inmiddels al gewerkt aan wetgeving die een contante identificatie van de drones, zoals ook bij vliegtuigen, zou verplichten. Ook zou een nieuw systeem met vluchtplannen voor onbemande tuigen worden bestudeerd. (mah)

Tags
Show More

Express wordt Business AM

Close
Close