Economie

Duitse economie vecht terug

Duitsland heeft tijdens de maand maart een onverwachte exportgroei kunnen melden. Deze vaststelling bevestigt eerdere aanwijzingen dat de Duitsland, de grootste economie van de eurozone, aan de mondiale economische uitdagingen meer weerstand biedt dan eerder werd voorspeld. Dat zegt Sarah Provan, journalist bij de Britse zakenkrant Financial Times.

Destatis, het Duitse statistisch bureau, benadrukte dat de export tijdens de maand maart 1,5 procent hoger lag dan tijdens februari. Tegenover maart vorig jaar is er sprake van een stijging met 1,9 procent.

Verbetering

Analisten van Reuters hadden nochtans een daling van 0,3 procent voorspeld. Maar ook dat zou een verbetering zijn geweest tegenover de maand voordien. Toen was er immers een daling met 1,3 procent was opgetekend. De invoer toonde in maart een toename met 0,4 procent. Dat is dicht bij de 0,5 procent groei die Reuters had voorspeld. Tegenover de maand maart vorig jaar steeg de invoer met 4,5 procent.

In totaal exporteerde Duitsland tijdens de maand maart voor 118,3 miljard euro goederen en diensten. De invoer bereikte een niveau van 95,6 miljard euro. Hierdoor kende het land op zijn buitenlandse handelsbalans een tekort van ongeveer 20 miljard dollar.

“De toename van de export versterken de aanwijzingen dat de groei van de Duitse economie aantrekt,” betoogt Sarah Provan. “Ook de industriële output had immers al een verrassende stijging laten optekenen. Deze groei lag 1 procentpunt hoger dan de ramingen die de analisten van Reuters naar voor hadden gebracht.”

“De veerkracht van Duitsland weerspiegelt ook de sterkere prestatie die de brede eurozone het voorbije kwartaal toonde,” benadrukt Provan. “Het bruto binnenlands product van de regio liet immers een groei met 0,4 procent tegenover het kwartaal voordien blijken.”

Ook dat cijfer lag hoger dan de analisten hadden verwacht. De analisten voegen er aan toe dat de verbeterde exportprestaties ook een positieve impact zullen hebben op de statistieken van de Duitse economische groei tijdens het eerste kwartaal van dit jaar.

Handelsconflicten

De Europese Commissie had onlangs nog geraamd dat de Duitse economie tijdens de eerste drie maanden van dit jaar een groei met 0,2 procent zou hebben gekend. “Die inschatting was echter te pessimistisch,” benadrukt Cathal Kennedy, econoom bij RBC Capital Markets. “In werkelijkheid mag men wellicht een groei met 0,4 procent verwachten. Nadat het land tijdens de tweede helft van vorig jaar ternauwernood een technische recessie heeft vermeden, blijkt de Duitse economie aan een heropleving te werken.”

“De escalerende internationale handelsconflicten zullen echter op de Duitse economie blijven drukken,” waarschuwt Stefan Schilbe, hoofdeconoom bij HSBC Holdings in Duitsland. “Het zou gevaarlijk zijn om zich door de signalen van een economische verbetering in de recente publicaties te laten meeslepen. De verslechterde mondiale handelsomgeving blijft het Duitse sentiment onder druk zetten.”

De Duitse regering zegt nu voor het lopende jaar een economische groei met 0,5 procent te verwachten. Dat is een scherpe daling tegenover een stijging met 1,8 procent die de Duitse overheid begin dit jaar nog naar voor had geschoven.

Tags
Show More
Close
Close