Economie

Duitsland nu plots de zwakke schakel van de eurozone

De Europese Commissie stelt zijn verwachtingen voor de economische groei in de eurozone opnieuw naar beneden bij. Volgens de Commissie lijdt de wereldeconomie en bij gevolg ook de eurozone onder de handelsoorlogen, waarvan voornamelijk de productiesector slachtoffer wordt. Vooral Duitsland en zijn autosector krijgen het hard te verduren.

Dit jaar zal de economie in de 19 landen van de eurozone in het beste geval met 1,2% groeien. Volgend jaar zou het met 1,5% iets beter gaan. Het gaat telkens om een verlaging met 0,1% in vergelijking met de groeicijfers die in februari werden vrijgegeven.

Zorgenkinderen Duitsland en Italië

De herziening komt bijna volledig op het conto van Duitsland, waar de economie dit jaar met amper 0,5% zou groeien. Het gaat om meer dan een halvering van het cijfer dat zes maanden geleden nog door de EC nog werd vooropgesteld. Toen was nog sprake van 1,1% voor 2019 en 1,7% voor 2020. Ook dat laatste cijfer wordt nu herzien tot 1,5%.

Duitsland blijft dus zeer afhankelijk van zijn uitvoer en die wordt nu geraakt door de zwakke wereldhandel. Ook de transformatie die aan de gang is in de autosector speelt onze oosterburen parten.

Dan is er het zorgenkind Italië. Daar zal de economie volgens de EC stagneren met een groei van 0,1% in 2019, alvorens in 2020 een lichte opleving te kennen, met een groei van 0,7%. Ook hier verlaagt de EC de prognose met telkens 0,1%.

Voor België verwacht de EC zowel dit jaar als volgend jaar een groei van 1,2%.

Geen impact door de Brexit

Voor de eurozone schat de EC de groei dus op een gelijkaardig niveau als het IMF(1,3% in 2019 en 1,5% in 2020) maar ruim boven de prognose van de OESO (1,0% in 2019 en 1,2% in 2020).

In een begeleidend communiqué maakt EC-vice-voorzitter Valdis Dombrovkis gewag van ‘een mogelijke uitbreiding van de spanningen op handelsvlak, de dalende globale vraag en een groeivertraging van de Chinese economie’. De Brexit zou volgens de EC geen impact hebben op de economie, omdat de Commissie uitgaat van een status quo waar het handel betreft.

Tags
Show More

Express wordt Business AM

Close
Close