Articles

ECB: ‘Populisme bedreigt economische stabiliteit’

De toenemende bijval voor het populisme vormt een bedreiging voor de economische en financiële stabiliteit van de eurozone.

Dat staat in een rapport van de Europese Centrale Bank (ECB) over de financiële stabiliteit, waarbij onder meer gewezen wordt op de successen van de Freiheitliche Partei in Oostenrijk, het Front National in Frankrijk aan de rechterzijde of Podemos aan de linkerzijde in Spanje. De Europese Centrale Bank merkt op dat deze partijen meestal tegen veranderingen zijn gekant, waardoor broodnodige hervormingen dreigen te worden afgeremd. “De groeiende steun voor populistische partijen kan mogelijk de noodzakelijke fiscale en structurele hervormingen vertragen,” aldus de Europese Centrale Bank. “Daardoor kan de druk op kwetsbare landen nog gevoelig toenemen.”

Groeivooruitzichten

Een groot aantal economen is ervan overtuigd dat hervormingen moeten worden doorgevoerd om de groeivooruitzichten van d eurozone op langere termijn te ondersteunen. Door de afname van de financiële druk en de toenemende politieke risico’s blijken de lidstaten volgens de Europese Centrale Bank echter minder snel geneigd te zijn aan veranderingen te werken. De steun voor populistische en extreme oppositiepartijen heeft in verschillende Europese landen zijn voedingsboden gekend in hoge werkloosheid, economische beslommeringen en de aanhoudende toestroom van migranten. “Diepere structurele hervormingen zouden duurzame voordelen kunnen bieden door het groeipotentieel te ondersteunen, zonder de fiscale veerkracht aan te tasten,” wordt in het rapport aangevoerd. “Politieke risico’s, die sinds de uitbraak van de wereldwijde financiële crisis in nagenoeg alle eurolanden zijn toegenomen, blijken echter steeds vaker in de weg te staan van de implementering van hervormingen.” (mah)  

Tags
Show More
Close
Close